Iosif Anca > Adunarea - familia credincioșilor
Bărbați și femei evlavioase - 1 Timotei 4:7-8 Vezi video
Ce ți-a dat Dumnezeu în grijă în Casa Lui? - 2 Corinteni 11:28 Vezi video
Cele mai mari porunci - Luca 10:25-37 Vezi video
Haruri și ispite în familia lui Lot - Geneza 12:3-5 Vezi video
Interpretări - Matei 16:1-12 Vezi video
Lucruri de dorit în adunare - Luca 5:17-26 Vezi video
Pledoarie pentru Cina Domnului și spălarea picioarelor - Ioan 13:1-17 Vezi video
Poporul lui Dumnezeu - Psalmii 78:1-11 Vezi video
Relația familie - Casa Domnului - Psalmii 27:4 Vezi video
Să învățăm de la fiii lui Core - Psalmii 84:1-12 Vezi video
Slujitorul în luptă cu păcatul din adunare - Ezra 10:1-17 Vezi video
Tainele smereniei - Matei 23:12 Vezi video
Trei tipuri de oameni în poporul lui Dumnezeu - 1 Samuel 12:13-15 Vezi video
Urări pentru cei din Casa Domnului - Psalmii 122:9 Vezi video
Vizite - Exodul 18:1-12 Vezi video