Iosif Anca > Educația spirituală
Al cui rob ești? Iov 1:6-12 Vezi video
Alege între viața veșnică și mânia viitoare Romani 1:2 Vezi video
Alimentația spirituală - Isaia 55:1-3 Vezi video
Ascultarea: secretul vieții Domnului Isus Hristos - Filipeni 2:5-8 Vezi video
Atenție la influențe - Deuteronomul 13:4 Vezi video
Binecuvantare și blestem - Deuteronom 30:15-20 Vezi video
Cât costă un păcat şi cât valorează o faptă bună? 1 Petru 4:17-18 Vezi video
Ceasul ispitei - Luca 22:52-53 Vezi video
Curățirea trupului și a minții - 2 Corinteni 7:1 Vezi video
E.L.I.S.E.I. - 1 Regi 19:19-21 Vezi video
Ești dat Domnului? Romani 6:13 Vezi video
Filipeni sau corinteni? - 2 Corinteni 8:1-10 Vezi video
Închinarea, dovada apartenenței - Apocalipsa 14:6-12 Vezi video
Între belșug și sabie - Isaia 1:10-20 Vezi video
Învățături despre proroci - 1 Corinteni 14:1 Vezi video
Nu puteți sluji la doi stăpâni - Luca 16:13 Vezi video
O călătorie sfântă - Matei 8:11-12 Vezi video
O pocăință întreagă - Matei 4:17 Vezi video
Omul model - 2 Timotei 5:10-17 Vezi video
Pământești sau duhovnicești? Romani 8:8-9 Vezi video
Pasiune pentru învățătura biblică - 2 Timotei 3:14-17 Vezi video
Principii de biruință în ispite - Matei 4:1-10 Vezi video
Relația cu Casa Domnului, indicator de spiritualitate - Psalmii 27:4 Vezi video
Rugăciunea Tatăl nostru - Matei 6:9-15 Vezi video
Să alergăm cu stăruință - Evrei 12:1-17 Vezi video
Samuel și Saul - 1 Samuel 12:1-5 Vezi video
Sărbători și zile speciale - Levitic 23:1-2 Vezi video
Tainele ascunse în Domnul Isus Hristos - Coloseni 1:26-29 Vezi video
Ți-ai curățat inima? Proverbe 20:9 Vezi video
Va rămânea casa ta în picioare? Luca 6:46-49 Vezi video