Iosif Anca > Faptele firii pământești (schițe)

Lecția 13. Clevetirea
Iosif Anca


INTRODUCERE

1. Termeni: clevetirea (II Timotei 3:3); bârfa (Romani 1:30); vorbirea de rău (II Corinteni 12:20); defăimarea (I Corinteni 5:11; 6:10)

2. Clevetirea - calomnie, bârfeală, defăimare, ponegrire; o vorbire de rău, sub influenţa unui duh demonic, de regulă în absenţa acelei persoane.

 

I. PREZENTARE

A. Ispitele clevetirii (simptomele bolii, cauze declanşatoare)

1. Vorbirea uşuratică (Proverbe 12:18); dulce (Proverbe 26:22), în special la femei (I Timotei 5:13; Tit 2:3)

2. O extindere a neîntelegerilor familiale (Psalmul 50:20)

3. O formă a luptelor de partide (I Corinteni 10:30; Proverbe 26:20; I Timotei 6:4; Proverbe 30:10)

4. Împotrivirea faţă de adevăr, faţă de bine (I Petru 3:16)

            Există vorbire de rău pe drept (I Timotei 6:1), dar nu e de competenţa noastră, ci a judecăţii oficiale (Iacov 4:11)

B. Efectele clevetirii (nebunia - Proverbe 10:18; 11:12)

1. Distruge credincioşia, încrederea şi confidenţa (Proverbe 11:13; 25:23)

2. Afectează negativ Cuvântul, lucrarea, Biserica (Tit 2:5; I Timotei 6:1)

3. Pierderea mântuirii - moartea veşnică (Romani 1:30, 32)

            Dumnezeu ne ocroteşte de clevetitori (Psalmul 31:20)

C. Eliminarea clevetirii (Exodul 23:1; Leviticul 19:14,16; Galateni 3:8)

1. Interzicerea prin lege, la nivel de conducere: David (Psalmul 101:5); Nebucadneţar (Daniel 3:27); Dumnezeu prin porunca a III-a (Exodul 20:7)

2. Ruperea legăturilor cu clevetitorii (Proverbe 20:19; Eclesiastul 7:20-21)

3. Renunţarea totală şi hotărâtă (Leviticul 19:16; Coloseni 3:8)

            Clevetirea trebuie să dispară din Biserică (Efeseni 4:31)

           

II. EXEMPLE BIBLICE

A. Exemple negative

1. Aaron şi Maria – vorbe nechibzuite (Numeri 12:1-12)

2. Gaal fiul lui Ebed – învinuiri vinovate (Judecători 9:26-41)

3. Duşmanii lui David – oameni răi (Psalmul 31:13-16; 41:5-8)

4. Tiba – clevetirea celui lacom (II Samuel 16:1-4, 19-30)

5. Duşmanii lui Ieremia – împotrivitori ai adevărului (Ieremia 18:18,23)

6. Iudei  - atitudini ale lipsei de cunoaştere reală (Ioan 7:12; Matei 16)

7. Iudaizatorii – împotrivitori ai Evangheliei (Faptele Apostolilor 19:9)

8. Corintenii „fireşti” – influenţe şi interese personale (II Corinteni 12:20)

9. Imeneu şi Filet – cazul unor apostaţi (II Timotei 2:16‑17)

10. Diotref – răutatea clevetitorului (III Ioan 1:10)

B. Exemple pozitive

1. Balaam  - o imagine prin Duhul Domnului (Numeri 23:7-10, 20-21)

2. Moise – a ierta cu iubire (Numeri 12:13)

3. Isus Hristos: învăţătura (Matei 18:10); acceptarea (Marcu 9:12); trăirea (Ioan 8:26)

4. Pavel- o slujire în orice condiţii (II Corinteni 12:10; 6:3; 8:20)

5. Ioan – o atitudine părintească (III Ioan 1:6-12)

 

ÎNCHEIERE

1. Pe muntele Împărăţiei nu există clevetitori; clevetirea trebuie total eliminată (Psalmul 15:3; Tit 3:2; I Petru 2:1)

2. Păziţi-vă de clevetitori! (I Corinteni 4:13; Luca 6:28; Matei 5:11-12)