Iosif Anca > Lupta cea bună (schițe)

Lecția 01. Introducere
Iosif Anca


INTRODUCERE

1. Lupta (războiul) – cea mai grea lucrare, datorită riscului morţii, se face din dorinţe puternice (concepţii religioase, patriotism, ambiţii) sau obligaţie (Apocalipsa 12:11)

2. Lupta presupune: armate, arme, tehnică, tactică, temă…..(Efeseni 6:11-13)


I. STAREA DE RĂZBOI DIN UNIVERS (foarte frecvent descrisă  în Apocalipsa - 11:7; 12:7; 13:7)

A. Armata sfântă

1. Dumnezeirea (Exodul 15:3; Psalmul 45:3-4; Apocalipsa 19:11; Isaia 59:16-17; 13:4-5; Ieremia 50:25)

2. Lumea îngerilor (Daniel 10:13, 21; 12:1; Apocalipsa 12:7-9)

B. Armata lui Satan

1. Satan (Apocalipsa 12:7, 9; 20:1-3)

2. Ierarhii demonice (Efeseni 6:12; Apocalipsa 16:13-14)

C. Omenirea (avertizarea lui  Gamaliel – Fapte 5:39)

 1. Biserica (Matei 16:18; Efeseni 6:12; Romani 7:22-25)

 2. Lumea (Efeseni 2:2-3; Apocalipsa 20:8)


II. LUPTA SPIRITUALĂ – GENERALITĂŢI

A. Motivaţii (1 Timotei 6:12)

1. Chemarea la luptă - înscrierea la oaste  (1 Timotei 1:18; 1 Corinteni 14:8)

2. Datoria apărării Evangheliei (Iuda 1:3; 2 Samuel 10:9-19)

B. Principii. Legi

1. Concentrarea totală (Judecătorii 3:2; Numeri 1:3; Psalmul 68:11; 8:2; Matei 21:16; Neemia 4:13-14)

2. Biruinţa luptei după rânduieli (Romani 8:37-39; 2 Timotei 2:3-5; 1 Corinteni 9:24-27)

3. Lupta spirituală şi  fizică (2 Corinteni 6:6-7; 10:2-5; Psalmul 144:1)

C. Armele luminii (Romani 13:12; 2 Corinteni 6:7)

1. Armele de apărare: adevărul, platoşa neprihănirii, râvna Evangheliei, scutul credinţei, coiful mântuirii (Efeseni 6:14-17)

2. Armele de atac: sabia Duhului, rugăciuni şi cereri (Efeseni 6:17-18)


III. EXEMPLE BIBLICE

A. Negative

1. Saul – războinicul înfrânt (1 Samuel 31:10)

2. Fiii lui Sceva – luptători fără autoritate şi fără putere (Fapte 19:12-20)                    

B. Pozitive

1. Iosua – generalul neînfrânt, al lui Dumnezeu (Iosua 6, 8, 9)

2. David, omul după inima Domnului – un războinic viteaz (1 Samuel 17 – 2 Samuel 23)

3. Pavel – marele luptător al Evangheliei lui Hristos (Filipeni 1:7, 16, 30; Coloseni 2:1; 1 Corinteni 15:32; 1 Tesaloniceni 2:2; 2 Timotei 4:7)
ÎNCHEIERE

1. Viaţa creştină - o luptă (Luca 14:27-32), ce trebuie finalizată (Luca 14:33-35; 1 Împăraţi 20:11), cu biruinţă, ca Domnul Isus Hristos  (Ioan 16:33; 19:30)

2. Biserica este formată din  soldaţi curajoşi şi biruitori (Filipeni 1:27-30; Apocalipsa 12:11; 15:2)