Iosif Anca > Împărații lui Israel și Iuda (schițe)

Lecția 19. Iosia reformatorul
Iosif Anca


INTRODUCERE

1. Iosia – „ultimul David” pe tron în Ierusalim (2 Cronici 34:2)

2. Sub domnia lui s-a derulat cea mai mare reformă spirituală (2 Împăraţi 23:21-25)


I. DESCOPERIREA ADEVĂRULUI

A. Căutările adolescentului Iosia

1. Primele căutări (2 Cronici 34:3a)

2. Căutarea în paralel cu aplicarea – sinceritatea, cinstea (2 Cronici 34:3b, 8a; Ieremia 22:15-16)

B. Găsirea Cărţii Legii

1. Descoperirea cărţii Deuteronom (2 Cronici 34:8, 14, 19)

2. Mesajul profetic – răspunsul Domnului (2 Cronici 34:21-28; 2 Împăraţi 22:19)


II. REVOLUŢIA SFÂNTĂ

A. Etapa I

1. Reforma în teritoriu (2 Cronici 34:4-7)

2. Reforma Casei Domnului (2 Împăraţi 22:4-7; 2 Cronici 34:9-11)

B. Etapa a II-a (anul XVIII)

1. Adunarea de la Casa Domnului (2 Împăraţi 23:1-2). Citirea Legii (2 Cronici 34:30)

2. Legământul împăratului, mai marilor şi al poporului cu Domnul (2 Împăraţi 23:3-4; 2 Cronici 34:32)

3. Partea practică a reformei (partea cea grea):

a) distrugerea obiectelor idolatre (2 Împăraţi 23:4, 6, 11)

b) izgonirea, eliminarea preoţilor idolatri (2 Împăraţi 23:5, 9, 20)

c) curăţirea locului sfânt şi desfiinţarea „clădirilor păcatului” (2 Împăraţi 23:7, 12-13, 15)

4. Paştele reformei (2 Cronici 35:16-19)

C. Iosia – o zi bună de dimineaţă, dar scurtă – greşeala strategiei militare

1. Neascultarea în activitate – organizare (2 Cronici 35:20-24)

2. Cântecul de jale a lui Ieremia – după el şi reformă (2 Cronici 35:25-27)


ÎNCHEIERE

1. Reforma este întoarcerea la Dumnezeu a poporului Său (2 Împăraţi 23:25)

2. Reforma trebuie extinsă în toată ţara şi trebuie menţinută (2 Cronici 34:33)