Iosif Anca > Editoriale (Revista Betel)

Ce cauți? Găsești!
Iosif Anca


„Inima celor pricepuți caută ştiia, dar gura nesocotiților găseşte plăcere în nebunie.” (Proverbe 15:14)

Este specific oamenilor să caute, dar voi, copii şi adolescenții sunteți primii pe lista celor ce caută şi este bine să căutați. Întrebarea la care vă propun să reflectați, în mod individual, este: Ce cauți? În generațiile anterioare, căutările celor de vârsta voastră erau numai căutări live. Predecesorii voştri puteau căuta ceea ce îi interesa şi fascina în biblioteci, unde găseau cărți, reviste, albume, ziare, în tehnica vremii lor, care a avansat de la roată la diferite automatizări şi bineînțeles în natură, marele laborator a lui Dumnezeu. Statisticile arată că cele mai multe căutări ale noii generații sunt în spațiul virtual. Fiți sinceri, ce căutați cu diferite motoare de căutare pe internet? În versetul de referință îeleptul spunea că oamenii pot căuta ştiință sau nebunie. În piața lumii nu sunt decât două mese, de la care oamenii pot face cumpărături: masa îelepciunii şi masa nebuniei, prima unde se serveşte pâinea cea de toate zilele şi pâinea vieții şi a doua, unde se vinde pâine „dulce”, dar otrăvitoare.

Ce cuprinde adevărata ştiință? A cunoaşte tot ce este de folos pentru un om. În primul rând viața spirituală, care este eternă. În copilărie, ca Timotei, trebuie să începeți căutările şi să le desăvârşiți la tinereţe. În Biblie – Cartea Cărților, sunt cele mai mari descoperiri, referitoare la originile vieții şi ale universului, la legile care guvernează natura şi la viitorul, la destinul tuturor văzutelor şi nevăzutelor. Biblia are multe informații utile şi pentru viața fizică, de la sfaturi pentru familie şi viața economică la recomandări culinare. Pentru tot ceea ce vă poate pregăti spiritual, profesional şi social, este bine să căutați fie în materiale clasice, fie pe internet. Dar căutați în primul rând în Scripturi, pentru că sfaturile sfinte vă pot ajuta să selectați ceea ce este adevăr de ceea ce este eroare, cum este de exemplu teoria evoluției, practici oculte sau jocuri de noroc. În căutările voastre, niciodată să nu neglijați natura, ea este marele depozitar de informație pe care L-a lăsat Dunezeu din generație în generație, aşa cum scria apostolul Pavel: „În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El...” (Romani 1:20)

Ce cuprinde nebunia? Informații fascinante şi lucruri pcute, dar care în final cauzează moartea. Pe vremuri, nebunia se găsea în compania vorbăriilor goale de pe uliță şi a mediumurilor oculte, dar acum şi-a mutat arsenalul greu pe internet. Aici sunt mult mai multe înscrisuri şi imagini decât în toate bibliotecile din oraş. Este plin de şezători pe bloguri şi de filme, de la cele clasice la cele pornografice şi de ficțiune, care surescitează imaginația. Tot aici se află „nesătulul” Facebook, care înghite mai mult decât vacile lui faraon, care au înghițit toată recolta din anii de belşug, dar oamenii rămân tot flămânzi, pentru că tot ceea ce oferă este ca apa mării, care nu poate stâmpăra setea. În consecință, vă îndemn să vă folosiți anii scumpi ai copilăriei şi ai tinereții prin a vă umple memoria, cu lucruri de preț, nu numai de senzație. Acum în perioada în care se pot uşor „încărca” informații în computerul minții voastre, este foarte important să vă gândiți atent la ceea ce faceți. Dacă vă gândiți doar la plăcerea de moment, puteți să fiți imorali şi hoți; dacă gândiți în perspectiva zecilor de ani şi ai eternității, veți hotărî să fiți cinstiți. Solomon spunea de „inima celor pricepuți” pentru că numai aceştia „caută ştiința”. Nu la fel se poate spune despre căutările „nesocotiților”, unde fiecare „găseşte plăcere în nebunie”. Veți fi pricepuți sau veți nesocoti sfaturile părinților şi chiar Cuvântul lui Dumnezeu? Voi alegeți, dar apoi tot voi culegeți, în funcție de ce ați ales. Ceea ce ați căutat, cu vremea veți găsi şi veți avea din plin, ori fericire ori amar, cum spunea Solomon în alt proverb: „Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui şi omul de bine se satură şi el de ce este în el.” (Proverbe 14:14)

Iată şi alte sfaturi, din aceeaşi carte a Proverbelor, referitoare pe tema căutărilor: caută cu toate simțurile ființei tale - „O inimă pricepută dobîndeşte ştiința şi urechea celor înțelepți caută ştiința.” (Proverbe 18:15); caută cu dejdea că lucrurile pot fi mai simple decât par, dacă Dumnezeu te va ajuta - „Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului.” (Proverbe 17:24); caută cu dorința de a fi plăcut Domnului - „Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul.” (Proverbe 28:5); caută virtuțile sfite, dar să ştii că ele nu se asociază cu pasiunile păcătoase, de aceea: „fugi de aceste lucruri şi caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea.” (Timotei 6:11); caută mai întâi de toate Creatorul, apoi cele create - „Inima îmi zice din partea Ta: «Caută Fața Mea!» Şi Fața Ta, Doamne, o caut!” (Psalmul 27:8). Caută-l,  „Dumnezeu Se uită de la înălțimea cerurilor  peste fiii oamenilor, ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput şi să caute pe Dumnezeu.” (Psalmul 53:2)