Iosif Anca > Editoriale (Revista Betel)

O minte sănătoasă
Iosif Anca


„Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.” (Proverbe 3:4)

„O minte sănătoasă câștigă bunăvoinţă...” (Proverbe 13:15)

 

O minte sănătoasă este mai mult decât un creier bine dezvoltat și fără afecţiuni craniene, neurologice, mai mult decât cunoștinţe în diferite domenii ale culturii, știinţei și tehnicii. Mintea sănătoasă, la care face referire înţeleptul, nu se primește prin naștere și nu se obţine prin dezvoltare fizică și intelectuală, ci prin învăţătură sfântă.

Numai înțelepciunea primită de la Dumnezeu face mintea sănătoasă, adică te face să poți gândi corect. „Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc, au o minte sănătoasă și slava Lui ţine în veci.” (Psalmul 111:10)

Învăţătura necesară pentru o minte sănătoasă trebuie însușită cât mai timpuriu posibil, de aceea Moise a spus părinţilor evrei referitor la legile sfinte: „Să le întipărești în mintea copiilor tăi...” (Deuteronom 6:7). Cu același scop au fost scrise și cărţile de înţelepciune ale Bibliei: „ca să dea celor neîncercaţi agerime de minte, tânărului cunoștinţă și chibzuinţă” (Proverbe 1:4) Scripturile sfinte sunt pline de învăţături înţelepte și potrivite pentru instruirea unui copil, după cum scria Pavel lui Timotei: „din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3:15-17) Numai cine învaţă din cărţile sfinte este un om cu minte, a cum scrie despre Ionatan, unchiul lui David, că „era sfetnic, om cu minte și învăţat” (1 Cronici 27:32)

Celui cu mintea sănătoasă i se deschid porțile „înaintea oamenilor”, ca lui Daniel care, spre deosebire de toţi înţelepţii Babilonului, ce au cerut timp împăratului pentru a afla și tâlcui visul uitat și nu au primit niciun răgaz, el a primit acestă îngăduinţă pentru că „a vorbit cu minte și cu judecată” (Daniel 2:14) Ce a fost mai măreţ, a fost faptul că lui Daniel i s-au deschis porţile şi „înaintea lui Dumnezeu”, care i-a descoperit tânărului profet evreu visul și interpretarea lui, căci „El descopere ce este adânc și ascuns; El știe ce este în întuneric și la El locuiește lumina.” (Daniel 2:22) S-a văzut că „o minte sănătoasă câștigă bunăvoinţă” înaintea Domnului, de aceea Daniel a zis în rugăciune: „Pe Tine, Dumnezeul părinţilor mei, Te slăvesc și Te laud că mi-ai dat înţelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce Ţi-am cerut noi; căci ne-ai descoperit taina împăratului!” (Daniel 2:23)

Cine nu va dobândi o minte sănătoasă, adică o minte înţeleaptă, este numit în Cartea Proverbele (sursa inspiraţiei pentru articolele din seria Înțelepciune pentru înțelepți), un „om fără minte”. Iată câteva dintre nebuniile acestora: „un băiat fără minte” (Proverbe 7:7) este dus de minte și „preacurvește cu o femeie” (Proverbe 6:32; 7:21-27). La rândul ei, „femeia frumoasă și fără minte” (Proverbe 11:22) este o mare nenorocire într-o casă. Omul fără minte este leneș, dar visător: „Cine-și lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte.” (Proverbe 12:11) Iar dacă moștenește ceva de la părinţi, chiar „comori de preţ și untdelemn... omul fără minte le risipește.” (Proverbe 21:20) Un astfel de om va comite și alte imprudenţe: „Omul fără minte dă chezășie, se pune chezaș pentru aproapele său.” (Proverbe 17:18) Înţeleptul amintește și de „râsul celor fără minte” (Eclesiastul 7:6), iar profetul, potrivit inspiraţiei divine, asociază o minte sănătoasă cu binele și pe un om fără minte cu răul: „Căci poporul Meu este nebun, nu Mă cunoaște; Sunt niște copii fără minte și lipsiţi de pricepere; sunt meșteri să facă răul, dar nu știu să facă binele.” (Ieremia 4:22) Din nefericire, mulţi pot observa ca Achis că nu „duc lipsă de nebuni” (1 Samuel 21:15). Și noi trebuie să recunoaștem faptul că înainte de a fi înţelepţiţi de Cuvântul lui Dumnezeu, eram „... fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pizmă, vrednici să fim urâţi și urându-ne unii pe alţii.” (Tit 3:3)

Aţi înţeles ce-i de făcut pentru a obţine o minte sănătoasă și apoi bunăvoinţă „înaintea oamenilor”? Sau vreţi în viaţă să fiți respinși de către cei de la care aveţi nevoie să fiţi primiţi? Felul în care vorbiţi și acţionaţi vă va face atrăgători sau respingători. Și ce-i mai important, „înaintea lui Dumnezeu”, atunci când se va zice: „Veniţi!” sau „Duceţi-vă!”, să fiţi primiţi cu „bunăvoinţă” Ciţiţi Proverbele de la 1:1, căci în numerele următoare ale revistei Betel, vor fi alte sfaturi din această carte binecuvântată și când veţi ajunge la versetul acesta (3:4) veţi ști cine va „căpăta trecere”. Veniţi și voi în clasa unde înţelepciunea predă zilnic lecţii pentru viaţă și veţi fi tot timpul printre favoriţi!