Iosif Anca > Editoriale (Revista Betel)

Un băiat fără minte
Iosif Anca


„Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță, la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei.

(Proverbe 7:6-8)

Imaginea prezentată aicieste una antică, pentru că fenomenul seducerii sexuale a fost prezent în toată istoria umanității. Cartea Proverbele a fost scrisă aproape cu 3000 miide ani în urmă, dar acum prin internet, această scenă se petrece nu numai pe stradă, ci oriunde este la îndemână un computer sau un telefon mobil performant. Ceea ce s-a întâmplat atunci, se petrece acum la o scară globală și îi afectează în primul rând pe adolescenți și tineri, chiar pe copii. Ei sunt prada cea mai ușoară a acestui sistem demonic, dezvoltat într-un mod fără precedent datorită tehnologiei vremii noastre și care avansează într-un mod nebănuit de alert.

Să urmărim derularea evenimentelor nefaste în relatarea regelui Solomon, el însuși o victimă a atracției sexuale, așa cum sunt prezentate în versetele 9-2. Vom vedea că ispita, păcatul și tragedia ce urmează sunt în fond aceleași, chiar dacă formele de atracție și de consumare a păcatului curviei sunt în parte diferite.

Timpul producerii evenimentului: „Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă.” De regulă, primele faze ale păcatului se produc în ascuns.

Imaginea provocatoare prin îmbrăcăminte: „Şi, iată că, i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă”. Felul în care, în primul rând fetele, se îmbracă, descoperindu-și prin hainele mulate sau chiar prin neacoperire trupul, este ispititor. Ce să mai spun de tendințele nudiste tot mai frecvent întâlnite, nu doar în pornografie, ci chiar pe stradă.

Limbajul ademenitor, prefăcut: „și cu inima șireată. Era bună de gură.” Cuvintele ating mintea, sediul sentimentelor, locul de unde se decide orice acțiune sexuală.

Plimbările, căutarea locurilor de distracție: „și fără astâmpăr; picioarele nu-i puteau sta acasă: când în uliță, când în piețe, pela toate colțurile stătea la pândă.” Live sau virtual, locurile sau paginile web dedicate plăcerilor sunt oferite și căutate cu o sete permanentă.

Atingerile lipsite de etică: „Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat.” Dispar pe zi ce trece normele prin care se păstrează curăția trupuluiși respectul pentru trupul altuia.

Provocările directe: „și cu o față fără rușine i-a zis: «Eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele. De aceea ți-am ieșit înainte, să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt; mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloe și scorțișoară. Vino, să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu desmierdări!»” Reclamele plăcerilor sexuale sunt prezentate peste tot prin internet și nu numai.

Asigurarea acoperirii de riscuri: „Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă.” Prin asigurări de protecție fizică și civilă, prin a se ascunde sau mai nou prin practici legalizate se completează lista provocărilor, chemărilor la păcat fără urmări negative.

Ultima informare: se plătește: „a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă.” Este un comerț licit sau ilicit în funcție de legislație, mai puternic, mai profitabil, decât orice altă ramură a economiei, decât orice altă profesie.

Efectul scontat: „Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare.” Acel tânăr „fără minte” nu a realizat greșeala fatală sub impactul ofertei „generoase” prin vorbire, atracție fizică și promisiuni culminante. O, câți băieți și câte fete și-au pătat și chiar sfâșiat hainele purității lor, distrugându-și visele frumoase prin păcatele imoralității!

Abandonarea tuturor valorilor și acceptul subordonării față de păcat: „Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi străpunge ficatul.” Aceasta este faza în care, conștient sau inconștient, poftele pun stăpânire pe orice rațiune și omul nu mai judecă, acționând sub seducere.

Avertizarea: „Şi acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei. Căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morții.” Ferice de cei ce ascultă acest apel! Cei ce ascultă, vor fi fericiți în copilărie și adolescență, fiind cruțați de zbuciumul acestui păcat, vor fi fericiți în tinerețe prin a avea posibilitatea realizării unor căsătorii binecuvântate și apoi vor fi fericiți toată viața, ca urmare a păstrării curăției.