Iosif Anca > Împărații lui Israel și Iuda (schițe)

Lecția 12. Roboam si Abia
Iosif Anca


INTRODUCERE

1. Roboam, Abiam (Abia) – primii doi împăraţi a Regatului de Sud cu capitala la Ierusalim (Iuda, Beniamin….)

2. Au fost oameni cu slujiri diferite şi stări temporare (ca diferiţi mulţi alţii care au fost, fie buni, fie răi)


I. UN TRON ŞI UN POPOR SLAB

A. Două în loc de douăsprezece

1. Existenţa opoziţiei (1 Împăraţi 12:1-3, 20; Ezra 10:15; 2 Timotei 4:14-15)

2. Ruptura dintre generaţii (1 Împăraţi 12:4-11 – principiul celor trei zile: ascultă-i şi pe unii şi pe alţii, dar fă cum îţi spune Domnul – definitivarea prin consultare, consacrare)

3. Forţa – conducerea fără Dumnezeu n-are izbândă, este interzisă (1 Împăraţi 12:14, 21-24), Sămânţa lui David (regatul) slăbit pentru o vreme (1 Împăraţi 11:39; 12:24)

B. Aramă în loc de aur

1. Pierderea valorilor sfinte te fac sărac (2 Cronici 12:1-4, 9; Apocalipsa 3:17-19)

2. Pocăinţa, înţelegerea târzie te poate scăpa, dar rămâi slab – afectat (2 Cronici 12:6-8; 1 Corinteni 5:4-5; 2 Corinteni 2:5-11). Amândoi au făcut fapte rele (1 Împăraţi 15:3-4). Starea Templului şi a împăratului (aurul) – a pălit (2 Cronici 12:9-11)


II. UN ÎMPĂRAT ŞI O ÎMPĂRĂŢIE PUTERNICĂ

A. Roboam şi Iuda (3-5 ani) – un mandat

1. Prosperitatea Ierusalimului – ascultarea preoţilor şi prorocilor (2 Cronici 11:4b, 12; structuri tari: biserici, oameni, lucrări -  Faptele Apostolilor 4:32-35)

2. Binecuvântarea sfinţilor slujitori (2 Cronici 12:13-17; model Antiohia – Faptele Apostolilor; 11:19-26; 13:1-2)

3. Familii tari (2 Cronici 11:18-23)

4. A învăţa să fii bun (1 Împăraţi 12:7; 2 Cronici 10:7)

B. Abia şi Iuda diferiţi de Ieroboam şi Israel

1. Zece contra doi – ideea cuceririi celorlalţi (2 Cronici 13:4-5, 12b, 13)

2. Lupta dintre puţini buni şi mulţi răi (2 Cronici 13:3-21). Biruinţa este a Domnului (Faptele Apostolilor 4:21; 5:33-39)


ÎNCHEIERE

1. A fi slab – explicaţii profetice (2 Cronici 11:3-4; 12:5-8); lipsa de disciplină spirituală (2 Cronici 12:14)

2. A fi tare – harul Ierusalimului davidic, Legea Templului (2 Cronici 12:6, 8, 12-13)