Iosif Anca > Reforme (schiţe)

Lecţia 01. Introducere
Iosif Anca


INTRODUCERE

1. Definiţii şi termeni: Reforma: schimbare (de obicei în bine), modificare legală a unei stări de lucruri - DEX. Subiectul acestui studiu, este reforma religioasă, dar ea are în ansamblul ei şi aspecte familiale, sociale şi economice. Termeni biblici specifici: întoarcere (V T); pocăinţă (N T). Un soldat a definit pocăinta în trei comenzi: „Stai!”; „La stânga-mprejur!”; „Înainte marş!”

2. Reforma religioasă este o chemare divină pentru toţi oamenii: „Întoarceţi-vă la Mine şi veţi fi mântuiţi toţi... Căci Eu Sunt Dumnezeu şi nu altul” (Isaia 45:22). „Când Dumnezeu vede că imaginea lui este prea deformată, o proiectează din nou, aceasta este reforma”

 

            I. GENERALITĂŢI

1. Istoria biblică prezintă evoluţia spirituală a umanităţii în general şi a Israelului în special - permanenţa declinului spiritual şi social – o întoarcere spre idoli şi păcat, abaterea inimii de la Domnul, în decăderea datorată influenţei şi posesiuniilor demonice şi pe fondul căderii iniţiale, în pofida atenţionărilor repetate. (Leviticul 19:4; Deuteronom 31:16-21; Ieremia 2:1-5, 12-13, 17, 27-29; 9:13-14; 11:7-8; Osea 5:2-3; Romani 1:18-32). Istoria creştinismului (Bisericii) confirmă aceeaşi tendinţă negativă 

2. Revenirea la original, de la eroare la adevăr, reclamă nevoia de schimbare -  recuperarea indivizilor şi societăţii prin reforme - întoarcere la calea veche ; „ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească” (Fapte 17:27), prin cercetarea pe care El o face omului: „Inima îmi zice din partea Ta: «Caută Faţa Mea!» Şi Faţa Ta, Doamne, o caut!” (Psalmul 27:8); „.. întoarce-mă Tu şi mă voi întoarce, căci Tu eşti Domnul, Dumnezeul meu!... ”  (Ieremia 31:18-19)

3. Reforma presupune schimbarea gândirii, practicilor religioase şi a modului de viaţă; „Israele, de te vei întoarce, dacă te vei întoarce la Mine, zice Domnul, dacă vei scoate urîciunile tale dinaintea Mea, nu vei mai rătăci” (Ieremia 4:1); „Îndreptaţi-vă căile şi faptele” (Ieremia 7:3). Reforma înseamnă (de regulă) şi o reorganizare a structurilor existente, care prin obişnuiţă (tradiţie) nu permit reforma (Ieremia 1:10;  4:2, 14)

4. Reforma poate fi acceptată sau respinsă (Ieremia 6:16-17); „Poporul Meu este pornit să se depărteze de Mine; şi dacă sunt chemaţi înapoi la Cel Prea Înalt, nici unul din ei nu caută să se ridice” (Osea 11:7). Întoarcerea la Dumnezeu poate fi totală sau parţială (exemplul reformei din sec XVI). Atenţie la pseudo – reforme (Osea 6:4, 6), pe fondul fricii şi a unor interese sau planuri şi acţiuni umane, lipsite de puterea divină: „... vicleana ... nu s-a întors la Mine din toată inima ei, ci cu prefăcătorie, zice Domnul” (Ieremia 3:7-10). Ex.: Un nou slujitor a propus reforma şi a cerut ajutor în adunare a fost reclamat la conducerea centrală, dar până să intervin, poporul a fost cercetat de duhul pocăinţei şi şi-au retras plângerea de schimbarea a reformatorului

 

            II. APLICAŢII

1. Reforma este o necesitate actuală în creştinism  / în penticostalismul românesc (ciclul: mişcare – instituţie – epavă – o nouă reformă)

2. Etapa actuală solicită conştientizare generală şi apelul către Dumnezeu, prin:

            a) cercetarea Scrierilor sfinte -  conştientizarea nevoii de revenire la original (Osea 6:1,3; reforma lui Iosia – 23 Cronici 34-35)

            b) rugăciunea de mărturisire şi smerenia cu penitenţă ce crează cadrul spiritual şi sufletesc necesar – puterea de întoarcere la Dumnezeu (2 Cronici 7:14), pentru primirea puterii Duhului care realizează mişcarea de reformă (Psalmul 53:2; Ieremia 24:7)

 

 

            ÎNCHEIERE

1. Reforma religioasă este un har pentru omul păcătos, ce poate fi valorificat prin întoarcere reală la Dumnezeu,: „Eu îţi şterg fărădelegile ca un nor şi păcatele ca o ceaţă: întoarce-te la Mine, căci Eu te-am răscumpărat” (Isaia 44:22); : „Întoarce-te” (Ieremia 3:12); „Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, zice Domnul” (Ieremia 3:14); „Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi şi vă voi ierta abaterile”  - „Iată-ne, venim la Tine, căci Tu eşti Domnul, Dumnezeul nostru” (Ieremia 3:22). Ex.: În oraşul Touluose, un condamnat la moarte  era dus la execuţie, când un prinţ, prinţesa şi alaiul lor  au trecut prin oraş. Prinţul a cerut eliberarea, dar autorităţile locale au cerut preţul potrivit legii: 1000 ducaţi. Prinţul a oferit 500, prinţesa a adăugat 200, iar cei din suita lor au făcut o colectă de 297 ducaţi, ceea ce însă nu era suficient pentru a fi graţiat. Însă în timpul procesiunii de execuţie, au găsit în buzunarul condamnatului exact trei ducaţi şi a fost eliberat

2. Reforma în derularea ei este o „operaţie chirurgicală spirituală” cu convulsii şi lupte ce suprimă firea pământească, dar dă viaţă prin Duhul (Osea 10:12). „Desţeleniţi-vă un ogor nou şi nu semănaţi între spini! ... tăiaţi-vă împrejur inimile ...” (Ieremia 4:3-4)