Iosif Anca > Religia Domnului Isus (schiţe)

Lecţia 07. Călăuzirea Duhului
Iosif Anca


INTRODUCERE

1. Călăuzirea personală, în tot ceea ce a zis şi făcut Domnul Hristos, a fost foarte evidentă şi determinantă în trăirea unei vieţi desăvârşite (Ioan 3:34; 8:26; 12:49-50). A cânta bine este diferit de a cânta corect, potrivit partiturii. Ex.: Fişa slujirii; cine o redactează şi cine o semnează?

2. El a arătat importanţa călăuzirii ucenicilor, adepţilor religiei „în duh şi în adevăr”  (Ioan 4:23), rol al Duhului lui Dumnezeu (Ioan 14:16-17)

 

I. PREZENTARE

A. Context

1. Existenţa noastră umană – fizică, este inseparabilă de realitatea spirituală; mintea este supusă afecţiunilor trupului şi informaţiilor externe din lumea fizică şi spirituală (2 Corinteni 10:3-5; 11:3-4; Apocalipsa 16:13-14). Întrebările şi căutările magice – oculte au fost o preocupare pentru toate categoriile societăţii, dar interzise de Dumnezeu, care oferă călăuzire în condiţii de adevăr şi sfinţire

2. Dumnezeu Tatăl, prin Duhul cunoaşte şi controlează toate acţiunile din Univers, dar tainele lui nu pot fi pătrunse (Matei 11:25-27; 1 Corinteni 2:10-14)

B. Proceduri

1. Domnul a păstrat zilnic / permanent legătura cu Tatăl prin rugăciune, acceptând călăuzirea şi raportând împlinirea (Matei 14:23; Luca 5:16; Ioan 17). Ex.: Pilotul fără aparate la bord, condus de la sol, pe vreme de ceaţă

2. După coborârea Duhului Sfânt peste El, călăuzirea a implicat trăire şi slujirea (Luca 3:21-22; 4:1,14-19). Ex.: Un medic german ce a plecat misionar în India şi a trăit câţiva ani din veniturile rezultate din vânzarea averii lui, apoi numai prin credinţă

3. Domnul le-a explicat ucenicilor nevoia călăuzirii prin Duhul Sfânt – îndrumările unui părinte (Ioan 14:16-18, 26; 16:5-15)

 

II. EXEMPLE

1. Lucrarea de mântuire şi stările de ispitire (Luca 9:51-56; 19:29-44; Ioan 6:15, 7:6-9). Ex.: Focul de armă salvator  într-o încăierare dintre o felină şi un vănător (pentru om sau pentru leopard)

2. Chemarea şi formarea ucenicilor (Luca 6:12-13; 22:21-32; Ioan 1:37-39, 47-50)

3. Ultima bătălie pământească: de la Cină la cruce (Matei 26:36-46, 53-56; Ioan 12:27; 19:28-30)

 

ÎNCHEIERE

1. Domnul a avut o puternică relaţie cu Tatăl (Ioan 8:29; 10:30; 15:9-10), fapt necesar pentru toţi fiii Tatălui (Romani 8:14)

2. A cunoaştere  „voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită” (Romani 12:2) este  condiţia împlinirii ei (Ioan 8:54-55)