Iosif Anca > Religia Domnului Isus (schiţe)

Lecţia 06. Viaţa religioasă practică
Iosif Anca


INTRODUCERE

1. Domnul Hristos a fost profund implicat în viaţa cotidiană, ceea ce dovedeşte posibilitatea  împletirii vieţii cultice cu cea practică; religia Sa a fost un mod de viaţă, nu numai o religie cu caracter ideologic şi o practică pur sacerdotală (Matei 6: rugăciunea, postul, milostenia şi celelalte probleme materiale). Ex.: 2 tineri ce s-au rugat, într-un local public, înainte de masă

2. El a afirmat că Împărăţia Lui nu este din lumea aceasta (Ioan 18:36), dar a fost responsabil, până la moarte, în plan pământesc (Matei 15:29-32; Ioan  17:11-16). Explicaţii escatologice în lecţia 10

 

       I. DOMENII ALE VIEŢII PRACTICE (Apostolul Pavel dovedeşte prin principiile şi practica personală şi implementată în adunări că a primit Evanghelia, direct de la Domnul)

A. Familia

1. O atidudine favorabilă vieţii de familist (Ioan 2:1-12), dar fără respingerea celor nefamilişti (Ioan 11; 12:2) şi fără afectarea vieţii spirituale (Marcu 3:21, 31-35; Ioan 19:25-27)

2. Poziţia categorică împotriva divorţului (Matei 19:1-12; Marcu 10:9-12) şi condamnarea directă  a copiilor ce nu-şi respectă şi îngrijesc părinţii (Matei 15:4-6)

B. Averea

1. Desfăşurarea normală, fără lăcomie (bogăţie) şi fără îngrijorări (sărăcie) a activităţilor economice, cu încredere în purtarea de grijă a Tatălui ceresc şi având prioritate de o viaţă, moştenirea Împărăţiei lui Dumnezeu (Matei 6:19-34; Luca 10:38-42). Ex.: Ce auzi, greierul sau căderea unei monede? Cu ce eşti obişnuit

2. Cazul: tânărul bogat – cerinţele slujirii şi problema raportări corecte la bogăţii (Marcu 10:21-31)

C. Societatea – statul

1. Respectarea legilor sociale, plătirea impozitelor şi taxelor  (Matei 17:24-27; Romani 13:1-7)

2.  Înţelegerea existenţei sfinţilor în lume - o societate în care să fi drept, dar să poţi suporta nedreptăţi (Matei 22:15-22; Ioan 16:1-4); „fiţi înţelepţi ca serpi şi fără răutate ca porumbeii” (Matei 10:16-17)

 

       II. PRINCIPII

1. Acceptarea purtării crucii: atitudinii împotrivitoare din partea lumii (Matei 10:34-39; Ioan 15:18-25)  şi condiţii economice mai puţin favorabile (Luca 12:13-21). Ex.: Omul ce a pregătit masa pentru cei ce-i descopereau casa pentru că era pocăit

2. Iubirea aproapelui, indiferent de originea sau situaţia lui (Matei 22:34-40; Luca 10:25-37). Ex.: Îngerul îmbrăcat modest, dar curat, care a cerut mâncare şi să i se citească din Biblie despre viaţa veşnică

 

       ÎNCHEIERE

1. În religia Domnului Hristos credinţa este indisolubil legată de faptă, este vie (Matei 25:31-46)

2. El ordonează priorităţile, fără să pună în pericol existenţa noastră terestră, cu toate/în toate aspectele ei (Luca 12:28-34).