Iosif Anca > Proroci şi prorocii (schiţe)

Lecţia 06. Iona şi Habacuc
Iosif Anca


INTRODUCERE

1. Fiecare generaţie a avut proorocii ei, de la Samuel la Maleahi

2. Prorocii – oameni supuşi slăbiciunilor (Iacov 5:17), dar luptători biruitori pentru cauza poporului lui Dumnezeu (Evrei 11:)

 

I. IONA   (robul Domnului - 2 Împăraţi 14:25)

A. Viaţa proorocului

1. Aspecte pozitive: rugăciunea (Iona 2:1; 4:2) – pocăinţa (2), smerenia (4), iubirea pentru Dumnezeu, nu pentru idoli (Iona 2:7-9)

2. Aspecte negative: fugă – neascultare – lipsă rugăciune (Iona 1:3-5); mânie – supărare (Iona 4:1, 4, 8). Culmea nebuniei / mânia prorocului – voia să moară (Iona 4:9)

B. Activitatea sa

1.  Reîntregirea statului Israel (Nord) sub Ieroboam al –II-lea (2 Împăraţi 14:25)

2. Nimicirea Ninivei pentru răutatea ei (Iona 1:1-2; 3:1-4):

            a) trimitere repetată - Domnul vrea neapărat, imbold insistent (Iona 1:1-2; 3:1)

            b) prorocie în măsura credinţei – explicaţii / împlinire îăn dublu sens (Iona 1:2; 4:2); Ieremia 18)

            c) proorocie împotriva taberei tale – dreptatea şi mila (Iona 1:2; 4:1-2, 11)

C. Obligaţiile prorocului ( riscurile pierderi mântuirii - Amos 3:8; Matei 25:30; 1 Corinteni 9:16-17)

1. Fuga de lucrare (Iona 1:3); somn (1:15), întreruperea relaţiei cu Domnul (Iona 1:9):

            a) pedeapsa de acum şi aici (Iona 1:10, 12, 17); lepădarea (Iona 2:4)

            b) noi juruinţe, jertfe (după pocăinţă) – (Iona 2:9 – 2:10)

2. Haruri suplimentare (pentru condiţii de excepţie): curcubetele (Iona 4:6); viermele (Iona 4:7); alte probe (Iona 4:8), în final sunt prezentate explicaţii (Iona 4:10-11)

 

II. HABACUC

A. Viaţa proorocului

1. Aspect spiritual – o viaţă de rugăciune – pentru înţelegerea vremurilor (Habacuc 1:2-4; 3:2)

2. Aspect material – o viaţă de suferinţă – acceptată cu bucurie (Habacuc 1:9; 3:16-18)

B. Activitatea sa

1. Relaţiile prorocului cu Domnul:

            a) locul de strajă (2:1); mesajele Domnului pentru proroc – dialog (1:12-17; 2:2-3)

            b) mesajele prin proroc pentru popor – lucrare exterioară (1:5-6…2:4; 3:3…19)

2. Relaţiile prorocului cu poporul:

            a) transmiterea mesajelor (2:2)

            b) exista la Habacuc: prorocii pentru indivizi (2); pentru popoare (1); pentru istoria omenirii (3)

 

ÎNCHEIERE

1. Iona: un prooroc cu mesaje extreme (Israel, Ninive) şi o viaţă oscilantă din fundul mării în vârful muntelui (Iona 1, 4)

2. Habacuc: un proroc în timpuri negre (robia babiloniană) dar cu viziunea slavei Domnului (Habacuc 2:13-14; 3:2)