Iosif Anca > Lucrarea Duhului Sfânt (schițe)

Lectia 05. Darul slujirii și învățării
Iosif Anca


I. DARUL AJUTORĂRII / SLUJIRII

A. Termeni şi definiţie

1. Termeni: diakonos - un slujitor al oamenilor; diakonia - un serviciu, o lucrare de slujire, îngrijire; antilepsis - a ajuta, a asista pe altul care este în nevoie

2. Definiţie: serviabilitate ce-i ajuta pe alţii să-şi măreasca efectivitatea să-şi împlinească scopul, slujba la care i-a chemat Dumnezeu prin Duhul Sfânt (Romani 12:7; I Corinteni 12:28)

B. Caracteristicile slujitorilor(Matei 4:11; Evrei 1:14)

1. Orice comunitate locală are nevoie de lucrători diakonos, bărbaţi sau femei care văd şi rezolvă nevoile fizice ale colectivitatii (Fapte. 6:1-3; Luca 8:1-3; Filipeni 2:25)

2. Diakonos se evidenţiază dintre mulţimea de slujitori ce acţionează la nivel de familie şi colectivitate (1 Timotei 5:4, 16, 1Corinteni12:28; Romani 12:13, 15)

C. Exemple (Marcu 10:45)

 1. Biblice:

                        a)  Ioan Marcu – un diakonos al lui Pavel şi Barnaba (Fapte 13:5; 15:37-39; 2 Timotei 4:11)

                        b) Tabita – o femeie cu multe fapte bune  (Fapte 9:36-39)

                        c) Fivi – o „diaconiţă a Bisericii din Chencrea” (Romani 16:1)

2. Practice, actuale: organizare, supraveghere slujbe, lucrări tehnice materiale, publicistice, transport, îngrijiri (bolnavi, copii, bătrâni)

 

  II. DARUL ÎNVĂŢĂRII

A. Termeni şi definiţie

1. Termen: didaskalia - învaţătură, instruire, doctrină

2. Definiţie: întelepciunea de a explica relevant adevărurile Bibliei (Romani 12:7; Efeseni 4:11)

B. Caracteristicile iîvaţătorilor (Luca 6:40)

1. Învăţătorii se formează numai prin învăţătură -  model Timotei (2 Timotei 1:5; 3:10-17; Fapte 16: 1-3; Filipeni 2:20-23; 1 Timotei 4:11-16)

2. Fiecare adunare trebuie să promoveze mulţi învăţători maturi (Fapte 11: 26; 13:1-2; Iacov 3:1; Tit 1:11; Evrei 5:12; 1 Timotei 6:3; 2 Petru 2:1)

C. Exemple (Daniel 12:3)

1. Biblice:

                        a) Apolo – un învăţător bine instruit (F.A. 18:24-26)

                        b) Pavel  - un apostol cu darul învăţării (Fapte 18:11; 19:9; 20:20; Galateni 1,2)

2. Practice, actuale: forme de studiu biblic, predică, ucenicie, profesori de religie, media creştină, învăţare de la om la om (Tit 2: 3-4).