Iosif Anca > Lucrarea Duhului Sfânt (schițe)

Lectia 04. Generalități ale darurilor
Iosif Anca


1. Darurile Duhului se primesc prin voia şi puterea Duhului dar se „receptează” prin dedicare şi consacrare (1 Corinteni 12:8-12; Romani 12:1-2; Fapte 13:1-3; 1 Petru 4:10-11)

2. Darurile (aptitudinile) se dezvoltă prin utilizare permanentă, în masura ofertei divine (2 Timotei 1:6; 1 Corinteni 14:1,12; Evrei 5: 13-14; Romani 12:3b)

3. Darurile se intrebuinţează după principii (rânduieli, reguli) în scopul zidirii (edificării) adunării (1 Corinteni 14:20, 26, 33, 40), desavârşirii sfinţilor (Efeseni 4:11-16). În acest scop primează utilitatea, valoarea, înţelepciunea (1 Corinteni 14: 4-9, 29), iar dragostea reglează totul  în slujire (1 Corinteni 14:27-31; 13:1-13)

4. Există tendinţe negative, ce trebuie evitate căci împiedică slujirea ( Matei 20:28; 1 Petru 4:11b), prin autoexcludere (1 Corinteni 12:15-18), sau excludere silită (1 Corinteni 12:19-22)