Iosif Anca > Lucrarea Duhului Sfânt (schițe)

Lectia 02. Nașterea din nou și umplerea cu Duhul Sfânt
Iosif Anca


INTRODUCERE

1. Mântuirea (în planul etern) se realizează în Domnul Hristos, dar ea este personală, la nivel de individ - Templul Duhului Sfânt (Romani 8:28-30; 1 Corinteni 6:19-20)

2. Lucrarea Duhului începe prin naşterea din nou şi continuă cu  călăuzirea în adevăr şi finalizează cu proslăvirea de la înviere (Ioan 16:7-13)

 

I.  NAŞTEREA DIN DUH

A. Naşterea din nou  (din Duh, din Dumnezeu - Ioan 1:13; 3:5-8)

1. Baza legală, juridică; redactarea şi dactilografierea noului legământ (Ieremia 31: 31-33; Ezechiel 36: 25-27; 2 Corinteni 3:3, 14-19)

2. Duhul realizeaza „tehnic” noua viaţă prin Cuvânt explicând şi curăţind / semănând  noua viaţă (Ioan 7:37-39; Efeseni 5: 26; 1 Petru 1: 23-25)        

 B. Botezul cu/ in Duhul Sfant

1. Este oferit ca urmare a lucrării de ispăşire, sfinţire, pentru mintea înnoită care vrea să trăiasca după Duhul, dupa primirea Cuvântului (Fapte 2:33; Romani 8:1-2; 1 Petru 4:1-3)

2. Se oferă prin credintă, în urma (timpul) rugăciunii (Luca 11:9-13; 3:21-22; Fapte 1:14; 2:42; 8:14-16; 19:2-6)

3. Astfel (preluand controlul) se realizează locuirea Duhului Sfânt în credincios, facând posibilă închinarea „în duh şi în adevăr” (1 Ioan 3:24; Romani 8:9; 1 Corinteni 3:16)

4. Oamenii sunt umpluţi şi îmbracaţi de Duhul (Exodul 31:1-7; Fapte 4:31; Efeseni 3:18-19; 2 Cronici 24:20; Coloseni 3:12)

5. Dovada (manifestarea) prezenţei lui este spontană, unică sau repetată, fiind un fenomen supranatural destinat edificarii spirituale (Numeri 11:25-26; Marcu 16:17-18; Luca 1:41-42, 67; Fapte 2:4;19:6)

 

II. CĂLĂUZIREA

1. Calauzirea în adevăr realizează trairea în Hristos a celui născut din nou şi luat în stăpânire (umplut) de controlul lui Dumnezeu, printr-o nouă lege (Romani 8:1-2; Galateni 5:20-21; 1 Ioan 2:20, 27)

2. Procesul se realizează prin ascultarea de îndemnurile Duhului (sfaturile interioare, în minte) şi trăirea într-un  mediu propice (lucrurile Duhului), Astfel se anulează faptele firii şi se produc roadele sfinţirii. Neprihanirea un este rezultatul educaţiei / cerinţelor legii, ci înnoirii (schimbării) condiţiilor spirituale ale omului – Legea Duhului de viaţă în Hristos, in condiţia ascultării, credinţei (Romani 8:1-14; Galateni 5:16,25; Efeseni 4:17--32; Romani 6:21-22).

3. Duhul iluminează (2 Corinteni 3:16-17), învaţă (Ioan 14:26) şi mijloceşte (Romani 8:26)

4. Omul  poate beneficia de acest har sau îl poate respinge, caz în care, prin hulă (pacat cu voie) cel convertit pierde posibilitatea mântuirii (Fapte 7:51; Efeseni 4:30; 1 Tesaloniceni 5:19; Evrei 10:29; 2:4)

 

            ÎNCHEIERE

1. Naşterea şi botezul  in Duhul Sfant sunt necesare  recreerii şi umplerii fiinţei înnoite, care fusese plină de păcat (Efeseni 3:14-21; 5:17-18)

2. Călăuzirea este  necesară dezvoltării/creşterii/desăvârşirii fiilor lui Dumnezeu (2 Corinteni 3:18)