Iosif Anca > Hristos ispășirea (schițe)

Lectia 18. Gloria mântuirii
Iosif Anca


INTRODUCERE

1. Toate lucrările izvorâte din Dumnezeu (toată creaţia) poartă amprenta slavei Sale, dar răzvrătirea şi păcatul au umbrit prin întuneric strălucirea luminii dumnezeieşti (Romani 1:20-21)

2. Prin lucrarea ispăşirii, Domnul Isus Hristos a readus lumina, ducând pe mulţi fii la slavă (Evrei 2:9-10)

 

I. MÂNTUIREA

A. Concept biblic

1.Soteria” – a fi întreg, eliberat natural şi spiritual; „sozo” – a salva întreg, a face sigur

2. Mântuirea este scopul final al lui Dumnezeu în Isus Hristos (Luca 1:69; Evrei 2:3)

B. Etape (2 Corinteni 1:10)

1. Trecut: pe cruce şi la botez (Luca 2:11; Fapte 5:31; 16:31; Romani 10:9-10)

2. Prezent: pe tron şi pe calea mântuirii (1 Corinteni 15:2; 2 Corinteni 2:15)

3. Viitor: la a doua venire (Romani 13:11; Tit 2:11-13; Evrei 9:28; 1 Petru 1:5, 9)

 

II. GLORIA DIVINĂ (Shekinah– manifestare vizibilă a gloriei)

A. Descoperiri ale slavei în parcursul mântuirii

1. Strălucirea cosmosului (Psalmul 19:1-6)

2. Slava Vechiului Legământ (Exodul 24:16-17; 40:34-35; 2 Cronici 5:14; 2 Corinteni 3:7-8)

3. Oameni care au văzut slava lui Dumnezeu: Moise (Exodul 33:18-22; 34:29-35); Isaia (6:1-6); Ezechiel (1:26-28; 8:4; 10:4); Ştefan (Fapte 7:55; 6:15)

B. Slava mântuirii (radiaţia frumuseţii Domnului, rezultată din desăvârşire)

1. Din slavă în slavă (2 Corinteni 3:18; 4:17)

2. Slava învierii / răpirii (Matei 13:43; Coloseni 3:4; 1 Corinteni 15:40-43; Filipeni 3:20-21)

3. Paradisul (raiul, Edenul) – locul gloriei recuperate (Romani 3:23; 8:17-18, 30; Ioan – Apocalipsa)

4. Atenţie la „slava întunericului” (Luca 4:5-8; Evrei 11:24-26)

 

ÎNCHEIERE

1. Finalitatea alergării pe Calea Mântuirii este slava în prezenţa lui Dumnezeu (Ioan 17:22-24; Luca 9:26-30; 1 Corinteni 2:7-9)

2. La creaţie omul a intrat direct în odihnă, la fel va fi slava de după înviere (Evrei 4:3, 9, 11 – odihna în slava veşnică)