Iosif Anca > Hristos ispășirea (schițe)

Lectia 16. Fiii răscumpărării
Iosif Anca


INTRODUCERE

1. Naşterea din nou (regenerarea) deschide drum dezvoltării omului păcătos, ca fiu al lui Dumnezeu, spre maturitatea lui (în) Isus Hristos (Efeseni 4:13-14)

2. Filiaţia aceasta conferă drepturi legale complete pentru credincioşi (Galateni 4:1-7)

 

I. DE LA REGENERARE LA DESĂVÂRŞIRE

A. Înfierea în concept biblic

1. Exemple din istoria V. T.: Avraam de la Eleazar la Isaac (Genesa 15:2;17:18-19); Manase şi Efraim (Genesa 48:5); Moise (Exodul 2:10); Israel (Exodul 4:22-23; Romani 9:4)

2. Adoptarea, aşezarea ca fiu este lucrarea Duhului: „huiothesia” (Romani 8:15-16; Galateni 4:6)

B. Etape de dezvoltare în viaţa credinciosului

1. Etape (termeni în lb. Greacă):

        a) copilăria –„brephos” – copil nou născut, prunc (1 Petru 2:2); „nepios” – neînvăţat, creştin copilăros (1 Corinteni 3:13; Efeseni 4:14; Evrei 5:13)

             b) maturitatea –„huios” – fiu matur (Matei 3:17; 2 Corinteni 6:18)

2. Scopul: desăvârşirea:

                        a) ebraică (Vechiul Testament) - „shalem” – drept, terminat (Deuteronom 25:15; 2 Corinteni 8:16);  „tamin” – perfect (jertfe; Proverbe 2:21)

                        b) greacă (Noul Testament) - „teolis” – desăvârşit (Romani 12:2); „katartizo” – ajustat complet,                       reparat (1 Corinteni 1:10)

 

II. STAREA DE FIU AL LUI DUMNEZEU

A. Rezultatele adopţiei

1. Natura – chipul şi asemănarea (2 Petru 1:4; Romani 8:29; 2 Corinteni 3:18; Efeseni 4:24)

2. Afecţiunea şi grija paternă (Ioan 17:22-23; 1 Ioan 4:7-8; Matei 6:32; 2 Corinteni 1:4; Evrei 12:6-11)

3. Răscumpărarea trupului şi primirea moştenirii (Romani 8:19-23; 1 Petru 1:3-5; Apocalipsa 21:7; 2:7; 3:12)

B. Desăvârşirea (perfecţiunea)

1. Desăvârşirea lui Dumnezeu în natură şi căile Sale (Matei 5:48; 1 Ioan 3:9; Psalmul 18:30; 19:7)

2. Desăvârşirea sfinţilor:

                        a) stări de neprihănire în Vechiul Testament: Noe (Genesa 6:9); Iov (Iov 1:1; 2:3); Ezechia (2 Regi

20:2-5) : (Psalmul 101:2, 6)

                         b) perfecţiunea prin ispăşirea şi întreaga lucrare a lui Isus Hristos (Psalmul 138:8; 1 Petru 5:10; Zaharia 3:8-10; Efeseni 1:13-14). De la ziua ispăşirii la ziua răscumpărării (Epistola către evrei                      cuprinde de 17 ori expresia de desăvârşire – perfecţiune)

3. Mijloacele desăvârşirii (Evrei 12:1-2; 13:20-21; 2 Timotei 3:16-17; Efeseni 5:26-27; 4:11-12; Coloseni 1:26-27)

 

ÎNCHEIERE

1. Originea înfierii şi a desăvârşirii este în planul veşnic iar finalitatea la a doua venire (Efeseni 1:5; Filipeni 3:20-21)

2. Dorinţa, credinţa, trebuie asociate cu silinţa totală şi permanentă (Galateni 3:26; 2 Corinteni 7:1; Deuteronom 18:13)