Iosif Anca > Hristos ispășirea (schițe)

Lectia 09. Chemare şi alegere
Iosif Anca


INTRODUCERE

1. Mântuirea este potenţială pentru toţi dar este efectivă doar pentru unii. Nu toţi cei chemaţi vor participa la nuntă (Matei 22:14)

2. Mântuirea are procedura ei în realizare, nu e din oficiu, naturală (Tit 2:1-14)

 

I. OFERTA MÂNTUIRII

A. Ispăşirea generală

1. Izvorâtă şi desfăşurată din iubire (Ioan 3:16; 2 Petru 3:9)

2. Valabilă pentru întreaga rasă umană, căci Dumnezeu este drept (Romani 5:18-20; 1 Ioan 2:2)

B. Răscumpărarea aleşilor

1. Aleşii vor avea parte definitivă de mântuire (Ioan 17:9; Tit 1:1-2)

2. Cine vor fi aleşii? Există predestinaţie divină sau alegere umană (Apocalipsa 13:8)

 

II. ALEGEREA CONŞTIENTĂ

A. Previziunea divină

1. Analiză semantică: „prognosis” (greacă)  - a cunoaşte mai dinainte (Fapte 15:18); „pro-orizo” (greacă) - a predetermina, a decide înainte să se întâmple (Romani 8:29-30)

2. Previziunea determină alegerea (Romani 8:29-30; 1 Petru 1:1-2)

B. Aleşii lui Dumnezeu

1. Analiză semantică: „bawkheer” (ebraică) – a selecta, a alege, o persoană aleasă (Psalmul 105:6); „eklectos” (greacă) – luat de Dumnezeu (1 Petru 2:4); „eklope” (greacă) – alegere (Romani 9:11; 11:5)

2. Categorii de aleşi: Isus Hristos (Isaia 42:1); îngeri (1 Timotei 5:21); Israel (Romani 11:28); Biserica (1 Corinteni 1:27-28; Efeseni 4:6; 1 Petru 2:9); slujitori (Psalmul 106:23; 1 Cronici 28:5; Luca 6:12; Fapte  9:15)

 

III. CHEMAREA ŞI EFECTELE EI

A. Chemarea divină

1. Analiză semantică: „kelo” (greacă) - a chema un nume; „kletos” (greacă) - invitat; „klesis” (greacă) - o invitaţie la…; „proskaleo” (greacă) - a chema la Sine

2. Chemarea Evangheliei pentru mântuire şi chemarea pentru lucrare au acelaşi scop (Matei 22:9; Romani 10:14, 17; Apocalipsa 22:7)

B. Răspunsul uman (Ieremia 31:18; Fapte 3:19, 26)

1. Acceptare prin:

                        a) credinţă (Ioan 6:29; Romani 3:25-26)

            b) pocăinţă (Fapte 17:30; Apocalipsa 2:21)

2. Respingere (Ioan 5:40; 2 Corinteni 5:20; Esau şi Faraon - Romani 9:11-24; Evrei 12:15-17)

 

ÎNCHEIERE

1. Toate lucrările ispăşirii au fost predestinate prin actul voinţei şi suveranităţii divine (Fapte 4:28; Efeseni 1:5-12)

2. Evitând extremele: predestinării pasive şi alegerii umane, prin fapte trebuie acceptată lucrarea harului divin în colaborare cu omul (Marcu 13:20-23; Fapte13:48, 43; 2 Petru 1:1-10; Apocalipsa 17:14)