Iosif Anca > De vorbă cu Isus (schițe)

Lectia 01. Chemarea ucenicilor
Iosif Anca


INTRODUCERE

1. Domnul nostru Isus Hristos a chemat oamenii la mântuire (o chemare cerească) şi în lucrarea Evangheliei (Evrei 3:1-2)

2. Chemările dintâi (în cei 3 ani şi jumătate) au fost pentru cei 12, cei 70 şi alţii (Matei 9:37-38)

 

I. CHEMAREA CELOR 12 APOSTOLI (există şi alţi apostoli – Fapte 14:14; Galateni 1:19…)

A. Chemările iniţiale (păstorul şi oile – Ioan 10:3, 16)

1. Primii 4 – Andrei şi Ioan (ucenici ai lui Ioan, pregătiţi să-l aştepte pe Mesia – Ioan 1:35-40), apoi Simon, poate Iacov (Ioan 1:41-42; Matei 4:18-21; Marcu 1:19-20)

2. Ceilalţi: Filip (Ioan 1:43-44); Matei (Matei 9:9-10; Marcu 2:15-17); Natanael (Ioan 1:45-51)

B. Chemările definitive

1. Întâlnirile s-au soldat cu o permanentizare, fundamentare şi intrarea în lucrare (Luca 5:1-11; 6:12-16;8:1; 9:1-6; Ioan 6:66-71)

2. Apelul de după înviere: în Galilea (Matei 28:16; Ioan 20:19-22); la Tiberiada - „Vino după Mine” – la calvar (Ioan 21:7, 10, 12, 15-22)

 

II. CHEMAREA ALTOR EVREI LA UCENICIE (în Biserica primară toţi membrii ei erau ucenici - Matei 28:19)

A. Chemări colective

1. Chemarea celor 70 (Luca 10:1-11, 17-24)

2. Alte chemări (Luca 9:23-24; 14:25-34; Ioan 8:30-34)

B. Chemări particulare (Matei 8:18-22; Luca 9:57-62)

1. Tânărul bogat – avea un standard moral, dar nu a fost gata pentru o abandonare completă cu pasiune şi timp pentru lucrare – refuzul duce la pierderea uceniciei şi chiar a mântuirii (Matei 19:16-26; Marcu 10:17-27; Luca 18:18-25)

2. Saul / Pavel (Fapte 9:3-11, 17; 26:13-18; 1 Corinteni 15:8-11; Galateni 1:15-17). El a acceptat şi a plătit un preţ mare, dar a făcut o lucrare mare (Filipeni 3:4-14)

3. Existau şi ucenici în ascuns: Iosif (Ioan 12:42; 19:38-39)

 

ÎNCHEIERE

1. Chemările ucenicilor sunt făcute de Dumnezeu (Ioan 15:16). Ele pot fi acceptate (Pavel) sau respinse (tânărul bogat)

2. Chemările cer tot, dar şi oferă tot (Marcu 10:28-30)