Iosif Anca > Din Egipt spre Canaan (schițe)

Lecția 06. Cele 10 Porunci
Iosif Anca


INTRODUCERE

1. Legea (cele zece porunci) scrisă de două ori de însuşi Dumnezeu şi rostită pe muntele Sinai (Deuteronom 9:10; 10:4; 5:22)

2. Legea morală reprezintă caracterul şi voia lui Dumnezeu (Romani 7:12; Psalmul 119:142; Ioan 17:17)

 

I. CELE 10 PORUNCI (Exodul 40:20)

A. Relaţia omului cu Dumnezeu

1. Unicitatea (Eu sunt), exclusivismul – monoteismul în cunoaştere, iubire, vorbire, faptă (Exodul 20:2-3; Deuteronom 4:35) 

2. Interzicerea oricăror forme idolatre (Exodul 20:4-6)

3. Respectul pentru Numele Domnului (Exodul 20:7)

4. Segmentarea muncii pentru activităţi sacre (Exodul 20:8-11; Deuteronom 5:15)

B. Relaţia omului cu aproapele

5. Instituirea ordinii şi armoniei familiale (Exodul 20:12)

6. Recunoaşterea dreptului la viaţă (Exodul 20:13)

7. Moralitatea în societate (Exodul 20:14)

8. Dreptul de proprietate (Exodul 20:15)

9. Transparenţa relaţiilor sociale (Exodul 20:16)

10. Stăpânirea de sine – înfrânarea poftelor (Exodul 20:17)

 

II. SPIRITUL LEGII

A. Perioada Vechiului Testament

1. Legea este măsura dreptăţii, binelui, adevărului contra păcatului (Romani 3:20; 7:7)

2. Legea este exercitarea autorităţii divine şi se respectă în frica de Domnul (Exodul 20:18-20; Deuteronom 33:2; Evrei 12:18-22; Apocalipsa 4:5-11)

3. Reglementări prin legea ceremonială, civilă (Evrei 9:1, 19-22)

B. Perioada Noului Testament

1. Isus Hristos şi Legea (Matei 5:17-18; Galateni 3:24); spiritualizare, împlinire, ispăşire (Psalmul 40:8; Ioan 14:15-16)

2. Împlinirea Legii veşnic valabilă (Psalmul 119:152, 160; Deuteronom 4:13; Romani 8:24); dorinţa de învăţare, aprofundare, păzire (Matei 5; Psalmul 119:4-5, 20, 40, 165; Ezra 7:10; Iacov 1:25)

 

ÎNCHEIERE 

1. Legea lui Dumnezeu (o poruncă – Adam – inocenţă, ascultare); 10 porunci – Moise – sfinţire – păcat); 2 porunci – Isus Hristos – iubirea pentru Dumnezeu şi aproapele (Genesa 2:17; Exodul 20; Marcu 12:28-31; Romani 13:8-10)

2. O Lege mare şi minunată dată spre fericirea omului (Matei 5: fericirile şi cele 10 porunci; Isaia 42:21; Psalmul 19:7-11; Deuteronom 4:8; 10:10-13)