Iosif Anca > Editoriale (Dragoste pentru Adevar)

Maran atha
Iosif Anca


Latinii spuneau „ignoti nulla cupido” (cele necunoscute nu stârnesc dorinţe). Cât de adevărat! Amintiţi-vă de Eva în momentul ispitirii, cum informaţia i-a provocat dorinţa şi pofta (Genesa 3:1-7). În aceeaşi idee apostolul Pavel spunea că informaţia, fie ea şi de interdicţie, era provocatoare (Romani 7:7-11). Relaţia dintre informaţii şi dorinţă este valabilă şi în sens invers, de la rău spre bine. Astfel predicile (informaţiile) Domnului Christos despre Împărăţia lui Dumnezeu îi magnetizau pe oameni, încât nu numai că îl urmau zile în şir, dar şi erau preocupaţi de Împărăţie chiar dacă nu înţelegeau în mod suficient etapele instalării ei (Luca 14:15; Faptele Apostolilor 1:6).

În vremea noastră informaţiile dispun de toate mijloacele; de exemplu ceea ce altădată trebuia transmis prin strigători, rezolvă amplificarea; iar ce trebuia anunţat la distanţă prin alergători, rezolvă radiotelefonia. Ce să mai spun de capacitatea de stocare şi difuzare a informaţiilor prin Internet şi computere, iar progresul lor este exploziv.

Suntem în faţa unei situaţii de incapacitate de înmagazinare şi audiere a volumului de informaţii. Există totuşi şi multă ignoranţă. Se pot identifica trei feluri de ignoranţă: a nu şti ceea ce ar trebui să ştii; a şti ce e rău şi a şti ceea ce n-ar trebui să ştii Astfel există multe informaţii virusate şi infectate de păcat sub diversele lui forme. Încă de mici suntem în postura de a primi informaţii nefolositoare, ce au menirea să ne umple mintea şi viaţa, distrugând-o. În final, constatăm cât de puţin ştiu oamenii ceea ce ar trebui să ştie – informaţii despre Dumnezeu şi Împărăţia Sa, sau altfel spus este atât de puţină preocupare pentru cele sfinte, pentru Biblie.

Ce dorinţe are azi umanitatea? Ce se „consumă” ea zilnic? Doar ce arată „reclamele ” privite şi publicitatea auzită.

Dragi fraţi! Fiţi ca acel om ce vorbea la telefon, de la o cabină publică, care a cerut să se închidă uşa, pentru a auzi ce se vorbea pe fir, nu ceea ce se auzea în jur.

Când v-aţi gândit ultima dată la revenirea Domnului Isus? Când aţi salutat pe cineva cu Maran atha! – Domnul nostru vine!? Când o veţi face în mod curent să ştiţi că veţi avea parte de ea. Dacă nu, veţi fi ca cei din vremea lui Noe care erau ignoranţi „n-au ştiut nimic”(Matei 24:39). De ce? Fiindcă erau preocupaţi total cu cele pământeşti. Dacă atunci fără TV şi fără Internet a fost aşa, cum va fi astăzi? Noe, care zilnic lucra la corabie, ar fi putut să nu se gândească la potop?

În concluzie, un sfat: Înlocuieşte orice activitate care nu este indispensabilă vieţii şi „porunceşte-ţi” ca timpul liber să fie ocupat cu pasiuni sfinte. „Taie” de unde vrei şi de unde nu vrei, dar fă-ţi timp de aprofundare prin lectură, studiu, rugăciune – timp devoţional, individual şi colectiv (2 Timotei 2:22).