Iosif Anca > Familii din Biblie (schițe)

Lecția 28. Familia în planul lui Dumnezeu
Iosif Anca


INTRODUCERE

1. Părinţii: Zebedei şi Salome

2. Copii: Iacov şi Ioan - ucenici a lui Isus (Matei 10:2; Marcu 3:7)

 

I.  PĂRINŢII

A. Zebedei

1. Un soţ şi tată fără cuvinte dar cu nume – este menţionat de cel puţin de şapte ori (Matei 4:21; 10:2)

2. Un tată ce şi-a ţinut copiii aproape de el şi împreună (Matei 4:21), deşi erau Boanerghes (Marcu 3:17)

B. Salome

1. Cererea Salomei - un gând bun de mamă, ce trebuie racordat la voia Domnului  (Matei 20:17a,20,21)

2. Slujirea Salomei: în timpul activităţii Domnului şi după înviere (Marcu 15:40; 16:1)

 

II. COPIII (ucenici şi apostoli)

A. Iacov şi Ioan

1. Chemarea şi locul în împărăţie (Matei 4:21; Luca 5:10

2. Dorinţa familiei Zebedei (Matei 20:22; Marcu 10:35-40); poziţia celor zece (Marcu 10:41); cererea din Samaria (Luca 9:54-55)

B.  Grupul celor trei ucenici: Iacov, Ioan, Petru

1.  Învierea fiicei lui Iair (Marcu 5:37)

2.  Schimbarea la faţă (Matei 17:9)

3.  Rugăciunile din Ghetsimani (Matei 26:37-41)

B. Iacov

1. Ucenicul

2. Apostolul:

a) prezent în lucrarea din Ierusalim (Fapte 1:13; 2:14; 5:12)

b) martirizat de Irod (Fapte 12:12)

C. Ioan

1. Ucenicul:

a) a venit între primii doi din discipolii lui Ioan Botezătorul (Ioan 1:35-40)

b)uenicul pe care-L iubea Isus” (Ioan 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 24)

2. Apostolul:

a) colaborarea strânsă cu Petru (Galateni 2:9), Iacov – înlocuit cu Iacov, fratele Domnului: de la  Ghetsimai la Golgota (Ioan 18:15-16; 20:2-8); de la Poarta Frumoasă în Samaria (Fapte 3:1-5; 4:1,7,19; 8:14-17)

b) chemări speciale, separate - Petru vorbea, Ioan scria (Ioan 21)

3.  Scriitorul - profetul

a) scrieri autentice despre Isus (Ioan 20:31; 21:24; 1 Ioan 1:1)

b) cea mai înaltă proorocie – ultima – viziunea finalului şi împărăţiei (în Patmos – Apocalipsa 1:9)

 

ÎNCHEIERE

1. Părinţii fac pentru copii tot ce pot, însă dacă vor devenii ucenici, va face Domnul tot ce a hotărât (Marcu 1:17)

2. Iacov — unul din cei trei

3. Ioan — întâi cu Andrei, apoi cu cei doi, Petru şi Iacov, după aceea cu Petru şi în final singur. El încheie Biblia (Apocalipsa 22:20-21)