Iosif Anca > Familii din Biblie (schițe)

Lecția 01. Introducere
Iosif Anca


INTRODUCERE

1. Familia este comunitatea umană cea mai intimă în care trăiesc oamenii. Există familii în sens larg şi în sens restrâns (Genesa 42:33; 46:27)

2. Vom analiza personajele biblice grupate pe familii (I Timotei 5:8), observându-le şi în viaţa extra familială (II Timotei 2:24-26; Tit 2:3-8)

 

I. BIBLIA – STATUTUL FAMILIEI

A. Reglementări între om şi Dumnezeu (Exodul 20:1-11)

1. În „inimă”: credinţă, iubire (Deuteronom 30:16), închinare (Matei 4:10)

2. În exterior: mărturisire (Romani 10:9), slujire (Deuteronom 10:12)

B. Reglementări între oameni(Exodul 20:12-17)

1. În cadrul familiei: soţ – iubire (Efeseni 5:25), soţie – supunere (Efeseni 5:22), copii – ascultare (Efeseni 6:1), părinţi – educaţie (Efeseni 6:4)

2. În cadrul Bisericii: dragoste (I Tesaloniceni 4:9), colaborare în lucrare (I Petru 5:2)

3. În cadrul societăţii: iubire de oameni (II Petru 1:7), mărturisirea Cuvântului (Marcu 16:15)

 

II. FAMILII DIN BIBLIE (Efeseni 3:15; Ieremia 2:4; 3:14)

A. Familii credincioase (Proverbe 3:33b)

1. Păstrarea rânduielii (I Petru 3:7), convieţuire în dragoste (I Petru 4:8), îngăduinţă (Coloseni 3:13)

2. Fiecare are un statut aparte (Romani 14:12; II Timotei 3:16-17)

B. Familii mixte

1. Pe tine păstrează-te curat (I Timotei 5:22)

2. Lasă pe Dumnezeu să lucreze în casa ta prin tine (Proverbe 14:1), fii un semn pentru ei! (Ezechiel 12:2,11)

C. Familii fără Dumnezeu (Proverbe 3:33a)

1. Nici unul nu are o relaţie cu Dumnezeu (I Corinteni 15:33-34)

2. Comportamentul e pe măsura caracterului (Romani 6:20-21; Matei 7:17-18)

D. Celibatarii  (fiecare cu darul lui - I Corinteni 7:7; Matei 19:12)

1. Biblia nu învaţă trăirea unei vieţi izolate, ci libere (I Timotei 4:3; I Corinteni 7:36-37)

2. Famenul – copac verde în Casa Domnului (Isaia 56:3-5). El trăieşte pentru Domnul (I Corinteni 7:32-35,38,40)

 

ÎNCHEIERE

1. Situaţia ideală: „Eu şi casa (familia) mea, vom sluji Domnului” (Iosua 24:15) – Atunci toţi vor fi salvaţi, ca şi familia lui Noe (Genesa 7:1)

2. Cazuri anacronice: familii blestemate, demonice, fără Dumnezeu (Proverbe 14:11; 15:25) – Acestea rămân până îşi ating culmea nelegiuirii (Romani 9:22)

3. Stări combinate - greu, dar cu Dumnezeu se poate, căci te ajută să rămâi curat (Iosif – Genesa 39:2-12; Estera 2:20) sau te scoate de acolo (Avraam – Genesa 12:2; fiul lui Ieroboam – I Împăraţi 14:13)