Iosif Anca > Predica pentru copii (Revista Betel)

Adam
Iosif Anca


CONTEXT: Dumnezeu a creat zi de zi lucruri propice vieţii şi la sfârşitul săptămânii creaţiei l-a pus pe om în gradina Eden. Acolo Adam a luat cunoştiinţă de fenomene şi fiinţe din lumea noastră. Privind la comportamentul lui, noi toţi putem învăţa din lucrurile bune şi greşelile pe care el le-a făcut.

TEXT: Geneza 1-3.

1. Geneza 2: 8 -15 - „Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit; şi a pus acolo pe omul pe care-l întocmise. ... a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuţi la vedere şi buni la mâncare... a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: «Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; ...»” .

Când Adam a deschis ochii în jurul lui erau tot felul de pomi, flori şi o mulţime de animale. Aceste lucruri şi fiinţe sunt o plăcere pentru fiecare din voi. Cred că vă doriţi să vizitaţi o grădină botanică sau zoologică, dar mai interesant este să întâlniţi direct în natură sau într-o rezervaţie diferite animale create de Dumnezeu. Amintiţi-vă vă rog, ce animale aţi fi văzut în libertate şi gândiţi-vă ce alte animale aţi dori să vedeţi. Adam le-a pus nume, căci mâncare nu trebuia să le dea, dar grădina trebuia să o lucreze.

Dar voi, dacă au părinţii sau bunicii pământ, ştiţi să lucraţi în grădină şi să îngrijiţi de animale?

2. Genesa 3:6 – „Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit, şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat, deci, din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el”.

Prima greşeală a lui Adam s-a datorat ascultării de „colega” lui. A gustat din cele despre care li se spusese clar (la amândoi) că nu sunt bune şi au efecte rele (nu ştiau ei cum este moartea). El s-a lăsat influenţat şi abia apoi şi-a dat seama, dar era prea târziu. A încercat să se ascundă, dar fără succes, căci a fost pedepsit.

Voi aveţi provocări din partea colegilor să luaţi şi să gustaţi: o ţigară, puţină băutură, droguri sau şi altele care se gustă cu ochii, căci şi pomul era plăcut la privit. Să ştiţi că Diavolul are mare pasiune pentru copii şi prin cei de lângă ei vrea să-i seducă să intre în contact cu lucruri ce cauzează moartea. Ştiţi că diavolul s-a dus şi la Domnul Isus în pustie, chiar dacă acolo nu era o grădină, l-a ispitit prin pietre. Apoi i-a arătat toată lumea, ca pe internet, dar El a refuzat toate momelile. Să-l refuzaţi şi voi ca Domnul, nu ca Adam.

3. Genesa 3:11-19 – „Şi Domnul Dumnezeu a zis: «Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?»  Omul a răspuns: «Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat». ... Omului i-a zis: «Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale şi ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: «Să nu mănânci deloc din el» blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale;  spini şi pălămidă să-ţi dea, şi să mănânci iarba de pe câmp.  În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce»” Aceste versete descriu procesul şi sentinţa lui Adam.

Un tânăr, ce a trăit câţiva ani în fapte vinovate, îmi spunea că în momentul în care a fost demascat şi prins de poliţie, dintr-o dată s-a văzut (din „cineva” cum se credea el) foarte mic. A ajuns în închisoare unde a stat mai mulţi ani. Oare Adam a plâns? Ştiu sigur că a transpirat muncind şi poate a flămânzit după ce a fost alungat din grădină. Din nefericire mulţi copii şi adolescenţi îşi gustă „roadele” neascultării lor acum, sau mai târziu în viaţă. Cine-i de vină? Eva, aşa cum a zis Adam? Şarpele, aşa cum a zis Eva? Toţi au fost de vină şi toţi au fost pedepsiţi.

Adam (băieţilor), Eva (fetelor) nu vă lăsaţi păcăliţi de Diavolul! Ascultaţi de Dumnezeu (părinţi) şi o veţi duce bine în grădină.