Iosif Anca > Predica pentru copii (Revista Betel)

Ebed-Melec, etiopianul
Iosif Anca


CONTEXT: În perioada ultimilor ani ai existenţei statului iudeu, înaintea distrugerii Ierusalumului şi a Templului lui Solomon, Dumnezeu l-a folosit pe profetul Ieremia pentru a provoca poporul la pocăinţă, dar ei s-au răzbunat pe el, aruncându-l într-o groapă. Atunci a întervenit Ebed-Melec, etiopianul în favoarea lui Ieremia, fapt care a dovedit credinţa lui în Dumnezeul evreilor şi i-a atras ocrotirea divină, într-o perioadă extrem de critică.

TEXT: Ieremia 38:7-13;39:16-18.

1. Ieremia 38:7-9 - „Ebed-Melec, etiopianul, famen-dregător la curtea împăratului, a auzit că Ieremia fusese aruncat în groapă. ... Ebed-Melec ... a vorbit împăratului astfel: «Împărate, domnul meu, oamenii aceştia au făcut rău de s-au purtat aşa cu proorocul Ieremia, aruncându-l în groapă; are să moară de foame acolo unde este, căci în cetate nu este pâine!»” Dintre mulţi angajaţi ai casei regale, doar el, un străin, s-a găsit să vorbească pentru binele lui Ieremia şi să condamne atitudinea răuvoitoare a iudeilor. El a intervenit în favoarea unui om fără ajutor, la cel care avea puterea să facă ceva pentru uşurarea stării, oricum critice a profetului, datorată asediului în care era Ierusalimul. Aplicaţia este simplă de formulat: Intervenim pentru cei care sunt în nevoi?” Când un copil este lovit de alţii, batjocorit, sau bolnav, facem tot ce putem pentru el, intervenind la invăţători, profesori, poliţie, medici sau părinţi? Să ne fie milă de cei din jurul nostru şi să-le dorim binele, luând modelul suprem al Domnului Isus, care mijloceşte la Tatăl, pentru toţi cei credincioşi şi are milă de toţi oamenii. Mai întâi de toate, este necesară o atitudine binevoitoare.

2. Ieremia 38:10-13 - „Împăratul a dat următoarea poruncă lui Ebed-Melec, etiopianul: «Ia de aici treizeci de oameni cu tine şi scoate din groapă pe prorocul Ieremia, până nu moare!» Ebed-Melec a luat cu el pe oamenii aceia ... a luat de acolo nişte petece de haine purtate şi nişte trenţe de haine vechi şi le-a pogorât lui Ieremia în groapă, cu nişte funii. Ebed-Melec, etiopianul, i-a zis lui Ieremia: «Pune aceste petece purtate şi aceste trenţe sub subsiori, sub funii». ... Au tras astfel pe Ieremia cu funiile şi l-au scos afară din groapă. Ieremia a rămas în curtea temniţei”. Acest om a fost gata să se implice total, pentru salvarea lui Ieremia. Împreună cu alţi oameni, ce l-au ajutat la scoaterea lui din groapă sau pentru paza operaţiei, au pus pe Ieremia la adăpost. Aşa trebuie să procedăm fiecare dintre noi, fiind gata să ne dăruim cu tot ce avem, asemeni samariteanului milostiv, care a folosit untdelemnul, vinul, asinul, banii, energia şi timpul pentru a-l salva pe cel căzut între tâlhari. În ambele cazuri a fost nevoie de intervenţia mai multor oameni, de aceea nu uita să-ţi provoci colegii să facă bine celor necăjiţi. Organizează activităţi de ajutorare a celor săraci sau bătrâni şi slabi şi vei face mare bucurie fiecăruia dintre ei. Ajutaţi la săpatul unei grădini, la transportul unor materiale (băieţii), la prepararea mâncării sau la curăţenie într-o familie cu bolnavi (fetele), dar nu uitaţi de îndatoririle din familia voastră. Folosiţi timpul liber şi pentru activităţi de binefacere, nu numai pentru joacă!

3. Ieremia 39:16-18 - „Du-te de vorbeşte lui Ebed-Melec, etiopianul şi spune-i: «Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi aduce peste cetatea aceasta lucrurile pe care le-am vestit în rău şi nu în bine; în ziua aceea ele se vor întâmpla înaintea ochilor tăi. Dar pe tine te voi izbăvi în ziua aceea, zice Domnul şi nu vei fi dat în mâinile oamenilor de care te temi. Te voi scăpa şi nu vei cădea sub sabie, ci viaţa îţi va fi prada ta de război, pentru că ai avut încredere în Mine, zice Domnul»” A urmat distrugerea fără milă a Ierusalimului şi cei mai mulţi dintre locuitori au fost ucişi sau duşi în robie. Ebed Melec, era printre cei destinaţi pierzării şi ca orice om era întristat şi aştepta cu înfrigurare desfăşurarea evenimentelor. Atunci Domnul i-a vorbit şi l-a liniştit, asigurându-l că va fi ocrotit de Cel Atotputernic, în care el se încredea. Cu siguranţă teama lui de Dumnezeu şi respectul pentru oamenii sfinţi şi lucrurile sfinte l-au făcut să întervină în favoarea lui Ieremia. Să ştiţi că toţi cei credincioşi lui Dumnezeu şi care au făcut ce au putut pentru copiii lui Dumnezeu, beneficiază de făgăduinţele Domnului, de protecţia Lui, în vremuri de strâmtorare. Poate veţi avea parte de vremuri critice, de aceea faceţi bine tuturor şi Dumnezeu vă va face bine, când veţi avea cea mai mare nevoie.