Iosif Anca > Predica pentru copii (Revista Betel)

Maria, sora lui Aaron şi Moise
Iosif Anca


CONTEXT: În timpul robiei egiptene, s-a încercat uciderea băieţilor evrei. Atunci prin grija divină, printre alţii, s-au născut Aaron, Moise şi sora lor, Maria. Ea, fiind cea mai mare, şi-a adus aportul la îngrijirea fraţilor ei, apoi a avut parte de eliberarea evreilor sub conducerea lor. Totuşi, peste ani a intervenit o problemă între ei, iar Dumnezeu a luat măsuri de pedeapsă, căci El răsplăteşte binele şi pedepseşte răul.

TEXT: Exod 2:1-10; Numeri 12.

1. Exod 2:4-8 „Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să i se întâmple. Fata lui Faraon s-a pogorât la râu, ... a zărit sicriaşul ... şi a văzut copilul: era un băieţaş care plângea. I-a fost milă de el şi a zis: «Este un copil de-al evreilor!» Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon: «Să mă duc să-ţi chem o doică dintre femeile evreilor, ca să-ţi alăpteze copilul?»  «Du-te» i-a răspuns fata lui Faraon. Şi fata s-a dus şi a chemat pe mama copilului”.

După trei luni de îngrijire ascunsă, Iochebed, mama celor trei, a fost nevoită să-şi lepede copilul. Aici a fost locul slujirii Mariei, care a urmărit episodul şi a intervenit la timp. Cu ce bucurie s-a întors ea la mama ei, anunţând-o că-şi va recăpăta copilul iubit. Desigur că pe lângă mama ei, Maria a ajutat-o la creşterea lui Moise şi cred şi a lui Aaron care era cu trei ani mai mare ca Moise (Exod 7:7). La fel voi, în special fetele, puteţi să daţi o mână de ajutor mamelor în creşterea şi educaţia fraţilor mai mici. Puteţi să-i ajutaţi să mănânce, să meargă, să pregătească lecţiile, să le citiţi din Biblie şi să vă rugaţi împreună cu ei. Vă recomand să faceţi ceea ce a făcut Maria: să vă ajutaţi părinţii în gospodărie. Spor la treabă!

2. Exod 15:1-21 „Atunci Moise şi copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis: «Voi cânta Domnului, căci Şi-a arătat slava: a năpustit în mare pe cal şi pe călăreţ».... Maria, proorociţa, sora lui Aaron, a luat în mână un timpan şi toate femeile au venit după ea cu timpane ...”

Maria s-a alăturat cântării comune şi a îndemnat pe cele din jurul ei să cânte pentru slava Domnului. A luat un instrument (la care a învăţat) şi cânta. Evident că trecuseră mulţi ani şi ea era de acum în vârstă, dar în copilărie se formează cântăreţii, de aceea vă recomand să cântaţi cu gura şi la instrumente acasă şi la adunare. Este mult mai sănătos pentru voi să vă îndeletniciţi cu lucruri sfinte şi să cântaţi împreună cu fraţii şi surorile, cu fraţii voştri decât să pierdeţi vremea pe străzi, prin parcuri sau la computer şi televizor. Gândiţi-vă totodată ce bucurie aveau ei în cântare după ce au scăpat din sclavie. La fel şi noi avem cel mai frumos subiect de cântat: jertfa Domnului Hristos. Cântaţi în cinstea Lui!

3. Numeri 12:1-10 „Maria şi Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiane pe care o luase el de nevastă; căci luase o femeie etiopiană. Şi au zis: «Oare numai prin Moise vorbeşte Domnul? Nu vorbeşte oare şi prin noi?» Şi Domnul a auzit-o. ... Domnul S-a aprins de mânie împotriva lor. Şi a plecat. Norul s-a depărtat de pe cort. Şi iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aaron s-a întors spre Maria; şi iată că ea avea lepră.”

Iată că Maria, cea care avusese grijă de Moise şi cântase împreună cu el, acum a ajuns împreună cu celălalt frate al ei să-l vorbească de rău, iar Domnul a lovit-o cu lepră. Pedeapsa aceasta era foarte grea, căci Maria trebuia scoasă din tabără şi izolată, iar boala putea cauza moartea. Oare voi nu sunteţi ispitiţi să aveţi ceva împotriva fraţilor şi surorilor voastre? Să ştiţi că printre primele fapte pe care Domnul nu le suportă se numără şi „certuri între fraţi” (Proverbe 6:19). Moise era blând (Numeri 12:3) şi nu s-a certat cu ea, dar totuşi Domnul a pedepsit-o. Poate că dacă aţi fi şi voi pedepsiţi o săptămână ca Maria, aţi fi mai atenţi cu cei din jur. Însă Domnul este bun şi doreşte să vă înţelegeţi bine cu fraţii şi surorile voastre toată viaţa. Aceasta este şi dorinţa părinţilor. Ferice de voi dacă veţi trăi în pace!