Iosif Anca > Predica pentru copii (Revista Betel)

Eva
Iosif Anca


TEXT: Genesa 2:18-3:24

 CONTEXT: În grădina Edenului, într-o frumuseţe de nedescris, trăia Eva alături de Adam. Aşa până într-o zi când, a cedat în faţa Ispititorului (diavolului), căci imediat au fost judecaţi de Dumnezeu şi alungaţi din Eden, datorită păcatului.

 1. Genesa 3:1-6 „Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: «Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: «Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină? Femeia a răspuns şarpelui: «Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină». Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: «Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi». Atunci şarpele a zis femeii: «Hotărât, că nu veţi muri! dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul». Femeia .... A luat, deci, din rodul lui şi a mâncat; ...şi bărbatul a mâncat şi el.”

Diavolul a venit cu viclenie, după cum spune proverbul: „şarpele nu este periculos pentru că muşcă, ci pentru că se ascunde când vrea să muşte”. Satan (alt nume al diavolului) a început prin a pune la îndoială Cuvântul-porunca sfântă: „oare a zis Dumnezeu cu adevărat?” Femeia a răspuns (eu cred că era mai bine să nu răspundă, dar în general copiii şi în mod special fetele se abţin foarte greu să nu dialogheze) cu corectitudine şi multă prudenţă afirmând inviolabilitatea hotărârii divine şi chiar nevoia păstrării distanţei de păcat, o zonă tampon, de siguranţă (v.3). La un asemenea refuz ne-am fi aşteptat ca Diavolul să cedeze, el însă a schimbat tactica, lansând o reclamă şi afişând o imagine pe monitorul „computerului” Evei. Efectul a fost maxim şi rezultatul ispititorului atins. Eva a călcat porunca, fapt pentru care s-a ales cu pedepse imediate şi îndepărtate (Genesa 3:16; 23-24).

2. Genesa 3:5-6 „«Dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul». Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit, şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat, deci, din rodul lui şi a mâncat; ... şi bărbatul a mâncat şi el”.

Promisiunea diavolului a fost extraordinară: „veţi fi ca Dumnezeu”- fiinţă pe care Eva o ştia şi o privea cu atracţie şi admiraţie, iar cunoaşterea cu pricina, era o altă puternică provocare. Observaţi că nimic nu părea rău intenţionat, în afară de neascultarea poruncii. Câtă asemănare între Eva şi voi, copii şi adolescenţi, a căror curiozitate este un mediu foarte favorabil pentru ispite. Începând cu jocuri pe telefon, continuând cu altele pe computer şi filme până la droguri, toate conţin promisiuni grozave. Nu uitaţi însă, că din aceste promisiuni nu a rămas decât o privire, un gust nou şi dureri repetate legate de condiţii de viaţă nefavorabile. Păstraţi-vă curiozitatea în limitele ascultării şi fiţi încredinţaţi că Dumnezeu şi Biblia nu interzic lucrurile bune, aşa cum Adam şi Eva puteau gusta din toţi pomii din grădină după plăcere.

3. Genesa 3:12-16 „Omul a răspuns: «Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat»... Femeii i-a zis: «Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu durere vei naşte copii şi dorinţele tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine»”.

Într-o altă ordine de idei, greşeala Evei a constat, în acţiunea ei independentă de Dumnezeu şi voia Lui şi faţă Adam. De aceea a fost pus apoi Adam să o controleze. Dorinţa de a face cum vreţi, nu cum este scris sau cum vă cer părinţii, este iarăşi ceva provocator pentru voi. O, ce bine era dacă Eva nu acţiona cum a crezut ea că este bine! Dar voi veţi accepta să fiţi ca Domnul Isus, care era supus lui Iosif şi Mariei şi totodată lui Dumnezeu, chiar şi când a crescut mai mare. Nu uitaţi, că de la Eva şi până la voi, porunca ascultării este urmată de binecuvântări, iar neascultarea de blestem.