Iosif Anca > Predica pentru copii (Revista Betel)

Enoh
Iosif Anca


Text: Genesa 5:18-24; Ev. 11:5; Iuda 1:14-15.

 Context: În a şaptea generaţie de la Adam, lumea din jur a cunoscut o dezvoltare economică fără precedent şi muzica o nouă dimensiune, dar şi păcatul s-a extins şi multiplicat. În această perioadă a trăit Enoh, un bărbat cu soţie şi copii, un om care a fost luat de Dumnezeu în cer pentru a trăi veşnic. De ce şi cum? Din puţine informaţii biblice despre el aflăm (printre altele) următoarele:

 1. Genesa 5:18-22: „La vârsta de o sută şaizeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh. ... La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala.  După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice.”

Aşadar, Enoh s-a născut şi a crescut într-o familie cu mulţi copii şi el la rândul lui, a avut mai mulţi copii. Mai mult, el a profeţit sub inspiraţia Domnului, deci a ajuns ca prin Duhul Sfânt să cunoască faptul că sfinţii (cei credincioşi), precum îngerii, trăiesc în comunităţi mari, zicând: „Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi” (Iuda 1:14). Despre David, un alt copil dintr-o familie mare este scris că a ajuns să aibă „o tabără mare, ca o tabără a lui Dumnezeu” (2 Cronici 12:22), căci „Carăle Domnului se numără cu douăzecile de mii, cu mii şi mii; Domnul este în mijlocul lor, venind din Sinai în locaşul Său cel Sfânt” (Ps 68:17). Sunteţi bucuroşi să fiţi în mijlocul adunării şi să slăviţi pe Domnul împreună cu fraţii şi surorile? Dumnezeu merită şi în veci va fi slăvit de o mulţime de fiinţe. Enoh vă aşteaptă, alături de îngeri şi sfinţii dintre oameni, să cântaţi împreună cu ei în cor la Tronul lui Dumnezeu!

 2. Genesa 5:22 - „După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice”; Ev. 11:5 - „Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, .... Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu”.

Enoh „a umblat cu Dumnezeu”, la fel ca Noe (Genesa 6:9), ceea ce înseamnă că erau nedespărţit de Dumnezeu. Cuvintele şi activitatea lui Enoh îi permiteau să trăiască în lumina şi sfinţenia Domnului. Lui Enoh i-a plăcut o aşa părtăşie. Imaginaţi-vă că aţi umbla întotdeauna însoţiţi de un înger şi el ar decide unde puteţi să mergeţi şi ce trebuie să faceţi. Iar într-o zi îngerul vă spune că trebuie să plece la cer, după ani de prietenie foarte apropiată, cred că am suferi de despărţire, dar deodată îngerul vă zice: „am primit aprobare să te iau cu mine în cer!” Aşa a fost luat Enoh de Dumnezeu. Dar voi, după felul în care umblaţi, cine o să vină după voi sau cu cine o să fiţi trimişi? Cu Domnul sau cu Satan? Altă companie şi părtăşie nu există şi nimeni nu poate umbla de unul singur. Comportarea bună este prietenie cu Dumnezeu, iar faptele rele sunt o asociere cu Cel rău, căci răul de la el vine.

 3. Evrei 11:5 - „Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. ....”

De ce a umblat Enoh cu Dumnezeu? De ce a fost luat de pe pământ să nu vadă moartea? Pentru că a dorit să trăiască fără păcat, conştient căci plata păcatului este moartea. El era „plăcut lui Dumnezeu” tocmai pentru că a respins modul de viaţă păcătoasă a celor din vremea sa. El a avut greşeli ca şi copil şi părinte, de aceea numai credinţa l-a „calificat” înaintea lui Dumnezeu. Mutarea lui s-a produs pentru că trăia aşa cum sunteţi învăţaţi şi voi la biserică şi acasă.

Alegeţi să trăiţi în voia lui Dumnezeu şi la revenirea Domnului veţi avea parte de viaţă şi fericire eternă. Dacă veţi neglija şi dispreţui cele învăţate veţi avea parte de chin şi moarte. Dumnezeu vă pune înainte viaţa şi moartea, voi alegeţi. Gândiţi-vă încă o dată la Enoh şi decideţi să „umblaţi cu Dumnezeu”, în ascultare de El.