Iosif Anca > Predica pentru copii (Revista Betel)

Daniel
Iosif Anca


1.  Prietenia cu cei credincioşi

Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda: Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria” (Daniel 1:6);  „Daniel s-a dus în casa lui şi a spus despre lucrul acesta tovarăşilor săi Hanania, Mişael şi Azaria” (Daniel 2:17); „Daniel a rugat pe împărat să dea grija trebilor ţinutului Babilonului în mâna lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego” (Daniel 2:49).

Cele trei referinţe: prima, de la sosirea lor în Babilon şi admiterea în şcoală,  a doua, după terminarea şcolii şi a treia din timpul vieţii lor profesionale, arată clar o prietenie de durată. Daniel s-a bucurat de compania prietenilor săi, în cele mai grele, dar şi în cele mai favorabile situaţii, căci „prietenul adevărat iubeşte oricând şi în nenorocire ajunge ca un frate” (Proverbe 17:17). Poate că prietenia lor s-a cristalizat în şcoală, în perioada când apare dorinţa de prieteni, care la ei era cu mult mai mare, pentru că nu erau împreună cu  părinţii, erau singurii „pocăiţi” într-o ţară străină. Dar momentele cele mai înălţătoare în prietenia lor, au fost  în  părtăşiile sfinte, ca atunci când Daniel a venit la cei trei, „rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel şi tovarăşii săi odată cu ceilalţi înţelepţi ai Babilonului” (Daniel 2:18).

Care sunt primii trei prieteni ai voştri? Sunt credincioşi ca şi cei trei evrei, sau nici măcar nu fac parte dintre cei din poporul Domnului? Niciodată nu veţi dobândi „prietenia Domnului  (care) este pentru cei ce se tem de El” (Psalmul 25:14), dacă sunteţi prieteni cu lumea. Atenţie, aşadar, la prietenii!

2. Întreţinerea sănătăţii fizice, psihice şi  spirituale

Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului şi cu vinul pe care-l bea împăratul şi a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce....Căpetenia famenilor i-a zis lui Daniel: «Mă tem numai de domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncaţi şi să beţi, ca nu cumva să vadă feţele voastre mai triste decât ale celorlalţi tineri de vârsta voastră şi să-mi puneţi astfel capul în primejdie înaintea împăratului». Atunci Daniel a zis: «Încearcă pe robii tăi zece zile şi să ni se dea de mâncat zarzavaturi şi apă de băut; să te uiţi apoi la faţa noastră şi la a celorlalţi tineri care mănâncă din bucatele împăratului şi să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea!»... După cele zece zile, ei erau mai bine la faţă şi mai graşi decât toţi tinerii care mâncau din bucatele împăratului” (Daniel 1:8-15).

Care este meniul vostru preferat? V-aţi dori ce serveau bucătarii împăratului sau ce mânca Daniel şi prietenii săi? Dar sănătatea şi trupul vostru cum vreţi să arate? Cine şi-ar dori să fie  îmbătrânit prematur sau  bolnav? Nimeni! Dar ceea ce mâncaţi şi beţi, mai degrabă sau mai târziu, va lăsa urme în trupul vostru. Mai mult, vă va determina sănătatea intelectuală şi psihică. Băuturile alcoolice, în special, afectează negativ mintea. Şi din acest motiv, fapt dovedit medical, „în toate lucrurile care cereau înţelepciune şi pricepere şi despre care îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai destoinici decât toţi vrăjitorii şi cititorii în stele, care erau în toată împărăţia lui” (Daniel 1:20).

Pe lângă menţinerea sănătăţii „întregi” - mens sana in corpore sano, - Daniel  s-a preocupat de păstrarea unei condiţii spirituale bune. El scria: „Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu, ca să-L caut cu rugăciune şi cereri, postind în sac şi cenuşă” (Daniel 9:3). Este dovedit şi se mai poate verifica, de fiecare în parte, că postul face bine spiritului şi trupului. Antrenamentul lui de o viaţă, l-a ajutat la nevoie să intre „înaintea Domnului” pentru cauze speciale (Daniel 10:2-3). Încercaţi!

3. Orarul de rugăciune

Text:  „Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim şi de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea şi mai înainte” (Daniel 6:10).

Viaţa este compusă din zile, între care sunt pauzele nopţilor, de aceea, Biblia recomandă dimensionarea activităţilor la nivelul fiecărei zile. De exemplu, ne rugăm pentru pâinea de astăzi, dar şi necazul trebuie acceptat tot numai pentru o zi (Matei 6:11,34). Astfel, Daniel  „de trei ori pe zi” avea timp pentru suflet, pentru dedicare spirituală sfântă, în compania lui Dumnezeu. Asta a făcut-o ani în şir, în libertate sau în persecuţie. Cei din jur ştiau că are un orar sfânt, dar ştiau şi îngerii, care l-au ocrotit în groapa cu lei, la ordinul lui Dumnezeu.

Dacă aveţi un orar de rugăciune, să fie asemănător cu al lui Daniel. Dacă nu aveţi, începeţi astăzi, dar nu-l întrerupeţi mâine.

Toate cele de mai sus au contribuit din plin la o viaţă de succes spiritual şi profesional „Daniel a dus-o bine ...” (Daniel 6:28). Ferice de cei care iau lecţii de la Daniel, un „om prea iubit şi scump” (Daniel 10:11).