Iosif Anca > Principii sfinte (schițe)

Lectia 01. Biruiește răul prin bine
Iosif Anca


            INTRODUCERE

1. Alternanţa şi lupta dintre bine şi rău provine de la consumul protopărinţilor noştri din pomul cunoştinţei binelui şi răului (Genesa 2:9, 17; 3:1-6)

2. Omul trăieşte sub această dublă provocare, fiecare având efectele ei imediate şi veşnice (Genesa 4:7; Deuteronom 30:15, 19)


            I. PREZENTARE

A. Înfrângerea păcătosului(Proverbe 24:20)

1. Oameni cărora le place să facă răul (Isaia 5:20; Mica 3:1-4; Psalmul 52:3)

2. Oameni care doresc binele dar fac răul (Romani 7:18-21) din obişnuinţă sau supărare (Ieremia 4:22; 13:23; Psalmul 37:8)

B. Explicaţia răului

1. Cei ce fac răul sunt influenţaţi sau posedaţi de un duh rău (1 Samuel 16:14; Psalmul 143:10)

2. Cel rău acţionează şi se justifică după „legea talionului” (Genesa 21:23; Judecătorii 15:3; Luca 6:33)

C. Metode de înfrângere a răului

1. Acceptarea educaţiei sfinte – învaţarea binelui – umplerea inimii cu bunătate (Psalmul 1:1; Isaia 1:17; Amos 5:14-15)

2. Dobândirea noii naturi, divine – rodul pomului binelui (Iov 28:28; Proverbe 8:13; Matei 7:17-18; 12:35)

3. Rezistenţa la  ispite acţionând după modelul şi puterea divină – când răul este îngăduit (Iov 1:1; 2:10; Proverbe 20:22; Tit 3:1-4, 8; Iacov 1:12; 1 Petru 3:9-14; 3 Ioan 11)

4. Iniţiativa unor acţiuni concrete - „jertfele binelui” (Evrei 13:16; 1 Samuel 24:9-19; Proverbe 18:22; 31:12; Ieremia 29:7; Galateni 6:9-10)

5. Facerea  binelui ca „pentru Dumnezeu”. De rău (răi) se ocupă El (Psalmul 97:10; Romani 12:17-21)


            II. EXEMPLE

A. Dumnezeu („Cel prea bun” - Psalmul 59:17)

1. Binele divin a realizat mântuirea omenirii, recuperând lumea afectată de păcat (Genesa 1:31; Deuteronom 28:11; Romani 5:8-9)

2. Cunoaşterea lui Dumnezeu şi a modelului Său (Mica 6:5; Psalmul 103:2, 17)

B. Sfinţii Vechiului şi Noului Testament

1. Iosif – o viaţă de biruinţă a răului prin bine (Genesa 37-50)

2. Filimon – bunătatea care iartă şi iubeşte (Filimon 1:5-6, 14-21)


            ÎNCHEIERE

1. Fii atent să nu comiţi răul şi la fel de atent să nu omiţi binele! (1 Tesaloniceni 5:15; Iacov 4:17)

2. Stăruinţa în bine va aduce pentru veşnicie: slavă, cinste, pace (Romani 2:7, 10)