Iosif Anca > Activitatea Bisericii (schițe)

Lectia 05 - Evanghelizarea
Iosif Anca


INTRODUCERE

1. Evanghelizarea este strigătul inimii lui Dumnezeu pentru lumea pierdută în păcat (1 Timotei 2:4; 2 Petru 3:9)

2. Evanghelizarea: profeţită în Vechiul Testament (Genesa 22:17-18; 1 Împăraţi 8:43) şi Noul Testament (Matei 24:14); poruncită (Matei 28:19-20; Marcu 16:15)

3. Evanghelizarea este prezentarea lui Isus Hristos prin puterea Duhului Sfânt astfel încât oamenii să creadă şi să se integreze activ în Biserică.


I. LUCRAREA DE EVANGHELIZARE A DOMNULUI ISUS (El şi Biserica Sa înfăptuiesc evanghelizarea)

A. Lucrarea proprie (Marcu 1:14-15; Ioan 17:4-5; Ioan 17:20)

1. Formele de desfăşurare:– 2/3 în grup; 1/3 în particular; spontan şi organizat (Matei 4:23; 9:35; Luca 4:14-15, 42-44)

2. Suportul lucrării, mesajul: Cuvântul Evangheliei - vestea bună  (Marcu 2:1-2; Matei 13:34-35)

3. Conţinutul evanghelizării: pocăinţa şi Împărăţia lui Dumnezeu (Matei 4:17; pildele Împărăţiei)

4. Evanghelia practică (Matei 9:35; 8:16; 14:14-16; Ioan 6:25-29)

Un om (Isus Hristos) plin de duh, har şi adevăr în aproximativ trei ani a evanghelizat o ţară 

B. Pregătirea ucenicilor  (Domnul a pregătit oamenii care să-l ajute şi să continue lucrarea Lui)

1. Chemare – alegere (Matei 4:19; 9:9); rugăciune şi mijlocire permanentă (Luca 6:12-13);

2. Instruire (Matei 9:37-38; 10:1-42)

3. Practică (Matei 11:1; Luca 10:1); raportul ucenicilor (Luca 10:17-22)

4. Trimiterea şi făgăduinţa (Marcu 16:15-20)


II. LUCRAREA DE EVANGHELIZARE A BISERICII (etape, lucrări şi rolul Duhului Sfânt - Fapte 1:8)

A. Rugăciunea  (perioada prenatală -  Neemia 1:4; 2:11-20)

1. Pentru ridicarea de lucrători (Matei 9:37-10-1) şi susţinerea lucrării lor (Fapte 6:4; 2 Tesaloniceni 3:1-2)

2. Pentru mulţimile de oameni (Romani 10:1;1 Timotei 2:1-4)

Rugăciunea trebuie să învingă şi să rupă legăturile cursei diavolului (2 Timotei 2:26)

B. Forme de desfăşurare  (de la iudei la samariteni apoi la celelalte popoare - Matei 10:5-6; Fapte 1:8)

1. Locuri şi situaţii de predicare: persoane singure (Fapte 8:26); grupuri (Fapte 20:20); sinagogi – adunări (Fapte 11:25-26; 19:8); alte locuri publice (Fapte 17:22); natură (Fapte 16:13-14) ...şi pe drum propovăduiţi (Matei 10:7)

2. Participanţi (Luca 14:15-24; Proverbe 9:3;Fapte 8:4;15:35): toţi, în funcţie de loc  şi persoane - Pavel la  neamuri; Petru la  iudei (Galateni 2:7)


C. Mesajul (Cuvânt despre Împărăţie - Matei 10:7; o mireasmă - pentru unii de la viaţă la viaţă, sau de la moarte la moarte -  2 Corinteni 2:14-17) )

1. Cuvântul - sabia Duhului (Fapte 10:36; 15:7; 1 Corinteni 15:1-3; Efeseni 6:17)

2. Semnele care-L însoţesc (1 Tesaloniceni 1:5; Evrei 2:3-4; Matei 10:8).  Cuvântului trăit şi însoţit de Duhul Sfânt – vestirea din dragoste (1 Corinteni 13)

D. Sprijinul material al lucrării (darul– Matei 26:13, fără pretenţii - Matei 8:20)

1. Cheltuieli pentru lucrare şi lucrători (Luca 8:3; Matei 10:8-10; 1 Corinteni 9:14; Filipeni 4:10-19); filipeni sau corinteni (2 Corinteni 11:7-9)

2. Sprijin pentru convertiţi (2 Corinteni 9:12-14)

 O investiţie înţeleaptă – un suflet e mai scump ca toată lumea materială (Matei 16:26)

E. Predarea lucrării sau renunţarea (când ne retragem şi ce se întâmplă după aceea?)

1. Pe lângă propovăduire este necesară formarea ucenicilor (Matei 10:11; 2 Timotei 2:2)

2. Renunţarea – încălţămintea râvnei (Efeseni 6:15; Matei 10:14-15)

3. Alte dispoziţii, atenţionări, avertizări, promisiuni (Matei 10:16-42):  preţul suferinţei (17-23); ruşine – teamă (32-33); dezbinări – partide (34-36), dar Duhul Sfânt le va rezolva pe toate la faţa locului (10:19-20)

 F. Caz practic: evanghelizarea la Pavel (Romani 1:1; 1:5, 15; 1 Corinteni 9:16)

1. Efes (Fapte 19:8-12, 20)

2. Parohia apostolului, evanghelistului  (Romani 15:19-24) „Lumea e parohia mea” –J. Wesley

3. Legăturile în lucrare: cu Dumnezeu - Duhul Sfânt (Fapte 16:10); cu Biserica locală şi universală (Fapte 13:2-3; 14:26-28; Galateni 2:2); cu continuatorii lucrării (Fapte14:21-23)

 Pavel – un om care şi-a efectuat lucrarea cu Domnul (2 Timotei 4:6-8)


ÎNCHEIERE

1. Evanghelizarea: obiectivul primar al lui Dumnezeu în lume – urmate de creştere, desăvârşire - naşterea copiilor în familia lui Dumnezeu (Ioan 1:11-14)

2. Totul pentru Evanghelie (Pavel – 1 Corinteni 9:23); toată puterea – rolul şi locul Duhului Sfânt (Fapte 9:31); la toate neamurile (Matei 28:19); prin cei  împuterniciţi (2 Corinteni 5:19-20)