Iosif Anca > Faptele firii pământești (schițe)

Lecția 16. Nemulțumirea
Iosif Anca


INTRODUCERE

1. Nemulţumirea (cârtirea) este starea de spirit ce caracterizează o persoană ale cărei dorinţe, pofte, planuri nu s-au realizat (II Timotei 3:2; Iuda 16). O atitudine sub influenţa diavolului.

2. Nemulţumirea este opusul mulţumirii (absenţa mulţumirii)

           

I . PREZENTARE

A. Cauze (acuzele oamenilor împotriva semenilor - Faptele Apostolilor 6:1; împotriva Domnului - Exodul 16:7)

1. Neîmplinirea dorinţelor dintre conducători şi conduşi (I Petru 2:18; Iosua 9:18; Luca 3:14)

2. Slujirea (I Petru 4:9; Luca 10:39-42; Faptele Apostolilor 10:29)

3. Fariseismul (Luca 5:30; 15:2; 19:7);  exemplu: fariseul şi vameşul (Luca 18:10-13)

4. Neînţelegerea voii divine (Ioan 6:41; Matei 20:11)

5. Nebunia (Proverbe 19:3)

6. Poftele nesăbuite (I Timotei 6:7-10; Iuda 8-16).

B. Forme de manifestare

1. Comentarii, vorbiri de rău (Luca 5:30; Ioan 6:60)

2. Acte de mânie, răzbunare (Iona 4:1-3)

3. Dezbinări (Iuda 19; Ioan 6:66)

C. Efecte (în general negative, cu unele mici excepţii -  Faptele Apostolilor 6:2-4)

1. Rătăcirea spirituală (Romani 1:21; Iuda 11)

2. Pedeapsa divină (I Corinteni 10:10; Numeri 16:45)

           

II. ELIMINARE

A. Metode de tratare a nemulţumirii (Iona 2:9; 4:2)

1. Împlinire, învăţătură (Exodul 17:4-7; Numeri 17:5,10; Isaia 29:24; Luca 6:35)

2. Neîmplinire, pedeapsă (Psalmul 112:10; Romani 2:8-9)

B. Cultivarea mulţumirii (jertfa de mulţumire, se toarnă peste arderea de tot - Leviticul 6:12; 19:5)

1. Motive pentru a fi mulţumitori (Filipeni 2:14; Romani 8:28; Evrei 13:5; II Corinteni 2:14; Romani 7:25; I Corinteni 15:57)

2. Formele prin care ne manifestăm mulţumirea:

a) rugăciunea (Filipeni 4:6; I Tesaloniceni 1:2)

b) cântarea (Coloseni 3:16)

c) starea de mulţumire (Efeseni 5:4; I Tesaloniceni 2:13)

3. Efectele mulţumirii (Proverbe 15:15; Psalmul 21:2)

           

III. EXEMPLE BIBLICE

A. Nemulţumire

1. Israel – un popor mereu nemulţumit (Exodul 15:24 - Mara; 16:2,9,12 - Sin; Numeri 14:2,3; 27-35 - Cades; 16:11,41,44-50)

2. Biserica -  (re)verifică-ţi motivele de nemulţumire! (Faptele Apostolilor 6:1-4; Iuda 19)

B. Mulţumire (Eclesiastul 6:9; Efeseni 5:20; I Tesaloniceni 5:18; Habacuc 3:17-18)

1. Un samaritean – cel ce ştie să mulţumească (Luca 17:16)

2. Pavel – omul care este mulţumit în orice stare materială (Filipeni 4:11-13)

 

ÎNCHEIERE

1. Să ne arătăm mulţumitori, căci avem motive reale (Evrei 12:28-29)

2. Să nu cârtim, pentru că este un păcat cu efecte catastrofale (I Corinteni 10:10)