Iosif Anca > Păcatul (schițe)

Lectia 10. Nimicirea păcatului
Iosif Anca


INTRODUCERE

1. Eliminarea păcatului – reforma spirituală – mişcare de trezire urmată de o nouă viaţă (sfântă)

2. O privire de ansamblu asupra istoriei religioase a Israelului şi Bisericii (Judecătorii 3:10-19; Apocalipsa 2:2-5; 3:1-4)

 

I. REFORME SPIRITUALE ÎN VECHIUL TESTAMENT

A. Nimicirea idolatriei – Ghedeon

1. Starea de păcat a Israelului în Canaan

             a) idolatria - invazia lumii (Judecătorii 6:8-10, 25)

             b) robia madianită (Judecătorii 6:1-6)

2. Chemarea şi trimiterea lui Ghedeon

              a) împotriva lui Baal… (Judecătorii 6:25-31)

              b) împotriva lui Madian (Judecătorii 6:14; 8:10-12)

3. Trezirea şi eliberarea - Duhul şi poporul  (Judecătorii 6:34-35; 8:28)

B. Reforma - Iosia

1. Geneza trezirii

              a) căutarea lui Iosia (2 Cronici 34:3); începerea îndepărtării idolilor  (2 Împăraţi 22:7)

              b) găsirea cărţii Legii (2 Împăraţi 22:8, 10-11); mesaje profetice  (2 Împăraţi 22:13, 16-20; Ieremia 36:23, 31)

2. Nimicirea idolatriei şi tuturor urâciunilor din Ierusalim şi Iuda

             a) hotărârea oficială (2 Împăraţi 23:1-3)

             b) curăţirea Templului şi a ţării (2 Cronici 23:4-15; 24) 

3. Reorganizarea slujbelor sfinte Iehu – 50% (2 Împăraţi 10:26-33)

            a) norme biblice (2 Cronici 35:2-6; 15:8, 19)

            b) păstrarea în timp a adevărului recucerit (2 Cronici 34:32-33)

C. Restabilirea post exilică – Ezra, Neemia

1. Iniţiatorii

            a) Ezra (Ezra 7:10 ; 9:3-5; 10:1, 6)

            b) unele căpetenii (Ezra 9:1-2 – raport / mărturisire – unii împotrivă – Ezra 10:15)

2. Procedura eliminării păcatului – deşi păcătuiseră mulţi (Ezra 10:12- 14)

            a) recunoaşterea şi acceptarea schimbării (Ezra 10:2-4, 12 – altfel 10:8)

            b) atitudine fermă – caz Sabat – orar de adunare (Neemia 13:15-22)

            c) simpla aplicare a Scripturilor (Neemia 8:1-3, 8, 12 duce 8:14-18)


II. LUPTA ÎMPOTRIVA PĂCATULUI ÎN BISERICĂ

A. Învăţătura Noului Testament

1. Domnul Isus Hristos (Matei 23:23; 21:12-13; Matei 18:17-18)

2. Apostolii prin Duhul Sfânt (Fapte 20:28-31; 2 Petru 2:1-4; Iuda 1:11-12, 22-23)

3. Profeţii despre viitor (2 Timotei 3:1-7; Apocalipsa 2:4-5; 14-16)

B. Exemple

1. Secolul I: Corint: (1 Corinteni 5:5, 11; 2 Corinteni 10:1-6; 13:2)

2. Istoria creştinismului: Reforma; Renaşterea penticostală


ÎNCHEIERE

1. Realitatea păcatului şi efectele sale (Iosua 7:10-13; 1 Ioan 3:3-7; 2:7)

2. Necesitatea păstrării adevărurilor biblice (Iosua 1:8; Deuteronom 14:5-7; 2 Timotei 4:1-5)

3. Nevoia distrugerii formelor păcatului şi revenirea la adevărul iniţial biblic, divin, sfânt (2 Cronici 34:27; 2 Împăraţi 23:34; Apocalipsa 2:5);  progresul spiritual (Fapte 18:25; 19:2-6)