Iosif Anca > Faptele firii pământești (schițe)

Lecția 01. Introducere
Iosif Anca


 

1. Faptele cărnii (firea pământească): sarx (lb. greacă) -  elementul păcătos al naturii umane, cu dorinţele ei corupte

2. Omul şi faptele (Matei 7:17-18; 12:33). Imposibilitatea imparţialităţii – ori fapte (roade) bune ori fapte (roade) rele  (Romani 6:21-22)

 

I. DECĂDEREA FIRII UMANE

A. Cauze

1. L-au schimbat pe Dumnezeu – idolatria (Romani 1:23-25)

   a) au slujit făpturilor în loc să slujească Făcătorului: (Romani 1:25; Matei 6:24)

b) nu L-au păstrat pe Dumnezeu în cunoştinţa lor (Romani 1:28)

2. Dumnezeu i-a lăsat - libertatea responsabilă (Romani 1:26; Isaia 53:6)

B. Etapele căderii (schimbării)

1. Păcatul inimii (Marcu 7:21; Iacov 1:15)

2. Comiterea în fapte, apoi prin asociere şi cumulare; tot felul de fapte rele (Romani 1:29; Efeseni 4:19; Iacov 3:16)

3. Păcatul ca virtute (Romani 1:32)

C. Efecte

1. Întinează pe om (Marcu 7:23; II Corinteni 7:1)

2. Atrag mânia lui Dumnezeu (Romani 1:18; Efeseni 5:6; Coloseni 3:6)

3. Anulează dreptul la moştenirea vieţii veşnice (1 Corinteni 6:9; Galateni 5:21; Efeseni 5:5)

4. Condamnă la pedeapsa veşnică (Apocalipsa 21:8)

 

II.  PREZENTARE

A.  Identificare  (sunt cunoscute - Galateni 5:19)

1. Prin Lege (Romani 7:7-13)

2. Prin conştiinţă (Romani 2:14-15; I Corinteni 11:14)

B. Clasificare (Marcu 7:21-22; Romani 1:29-31; I Corinteni 5:11; 6:9-10; Galateni 5:19-21; Efeseni 4:25-31; 5:3-5; II Timotei 3:2-5; I Petru 4:3-4; Iuda 16, 18-19; Apocalipsa 21:8; 22:15)

1. Păcatele trupului: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, sodomia, malahia, beţia, îmbuibarea, chefuirea

2. Idolatria: închinarea şi slujirea la idoli, vrăjitoria,

4. Păcatele materiei: lăcomia de avere şi de bani, furtul, înşelăciunea

5. Păcatele vorbirii: cearta, dezbinarea, certuri de partide, vrajba, pizma, zavistia, neînduplecarea, amărăciunea, cârtirea, călcarea de cuvânt, minciuna

6. Păcatele spiritului – gândirii: iubirea de sine, mândria, lăudăroşia, glumele proaste, vorbele trufaşe, bârfa, obraznicia, gânduri rele, necredinţa, evlavia de formă, frica, nebunia,  neiubirea de bine, neascultarea

„... şi altele asemănătoare cu acestea”

 

            III. ELIMINARE

A. Prin Duhul (Galateni 5:16 Isaia 64:6)

1. Izbăvire de trecut (I Corinteni 6:11; Romani 8:1-2)

2. Călăuzire pentru viitor (Romani 8:5-11; 6:17-22)

3. Luptă (Romani 8:4-14; Galateni 5:17)

B. Prin disciplinare la nivel de Biserică

1. Ruperea legăturilor (I Corinteni 5:9; Eseni 5:7; II Timotei 3:5; Matei 18:15-18)

2. Eliminare, judecată (I Corinteni 5:12-13)

C. Prin judecata veşnică (Apocalipsa 22:15)


ÎNCHEIERE

1. Este necesară schimbarea minţii (Romani 12:1-2; I Petru 4:1; Coloseni 3:10,12)

2. Faptele bune sunt pregătite, numai să le cunoaştem  şi să le practicăm (Efeseni 4:17‑24)